Uutiset / 28.02.2023

Itsensätyöllistäjien tavoitekysely: 97 prosenttia haluaa Journalistiliiton neuvottelevan palkkioista

Journalistiliitto sai vahvan mandaatin neuvotella itsensätyöllistäjien palkkioista, kun se kysyi freelance-jäseniltään mielipidettä kollektiivisiin neuvotteluihin tuotavista asioista. 80 prosenttia kyselyn vastaajista toivoo, että liitto neuvottelee ja sopii minimipalkkioista, palkkioiden korotuksista ja erilaisista lisäkorvauksista. Vain kolmen prosentin mielestä parasta olisi, jos liitto neuvottelisi ja sopisi muista asioista, mutta ei palkkioista. Loput katsovat, että liiton olisi hyvä neuvotella ja sopia joko vain minimipalkkioista tai vain palkkioiden korotuksista. Kyselyyn tuli 307 vastausta. Palkkioiden lisäksi vastaajat toivovat liiton neuvottelevan erityisesti tekijänoikeuksista. Jäsenet toivovat ajantasaista viestintää neuvotteluista Journalistiliitto kysyi jäseniltä myös toiveita viestinnästä. Kyselyn vastaajat haluavat saada tietoa neuvotteluista erityisesti liiton ja sen jäsenyhdistysten jäsenkirjeistä ja verkkosivustoilta sekä Journalisti-lehdestä. Viestinnältä halutaan ajantasaisuutta, suoruutta ja konkretiaa. Journalistiliiton hallitus on asettanut neuvottelukunnan, jonka on tarkoitus aloittaa itsensätyöllistäjien kollektiiviset neuvottelut. Neuvottelukunta käyttää kyselyn vastauksia apuna neuvotteluihin valmistautuessa, ja yksittäiset vastaukset ovat luottamuksellisia. Neuvottelukunnassa on Journalistiliiton työntekijöitä ja edustajia Suomen freelance-journalisteista. Parhaillaan neuvottelukunta odottaa Medialiitolta vastausta tunnusteluihin aloittaa neuvottelut. Medialiiton lupaama vastaus on siirtynyt useita kertoja. Viime viikolla Medialiitto lupasi vastauksen helmikuun loppuun mennessä. Anna-Sofia Nieminen (SFJ)  

Katso myös

Kaikki uutiset

Osastot saavat lisää rahaa toimintaansa

Journalistiliiton valtuusto päätti korottaa niin kutsuttua osastopalautuksen perusavustusta 30 prosenttia vuoden 2025 alusta.

Palkintoja ansiokkaasta työstä jäsenten ja liiton hyväksi  

Journalistiliitto myöntää vuosittain järjestötekopalkinnon yhdelle tai useammalle liiton jäsenelle erityisen ansiokkaasta järjestöteosta.  
Työyhteisötekijäpalkinto taas jaetaan tunnustuksena ansiokkaasta luottamusmiestyöstä, työhyvinvoinnin edistämisestä työsuojeluvaltuutetulle tai osastoaktiiville, työntekijöiden tai työnantajien edustajalle.

Työsuhteisen freelancerin jäsenmaksu muuttuu ensi vuonna

Uudistuksen syynä on halu yksinkertaistaa jäsenmaksun maksamista. Prosenttiperusteinen maksu on ollut hankala ja työläs jäsenille, joilla on epäsäännölliset tulot ja monta työnantajaa usein lyhyen ajan sisällä.