Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Katso tietosuojaselosteemme

Uusimmat

Itsensätyöllistäjiä motivoi innostus, mutta talous huolettaa

Itsensätyöllistäjille on tyypillistä innostus työhönsä sekä huoli töiden riittävyydestä, osoittaa Tilastokeskuksen tuore tutkimus. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin Journalistiliiton free-tutkimuksissa.

Noin 40 prosenttia Suomen yli 150 000 itsensätyöllistäjästä on valinnut yrittäjämäisen työskentelyn aidosti omasta halustaan. Yhtä iso osa on paremminkin ajautunut yrittäjiksi sattumalta ja viidennes olosuhteiden pakosta, kertoo tuore tutkimus.

Tilastokeskus julkisti keskiviikkona 29.10. Itsensätyöllistäjät 2013 -tutkimuksen tulokset. Se on laaja haastattelututkimus, jossa on ensimmäistä kertaa kattavasti tutkittu yrittäjinä tai yrittäjämäisesti työskenteleviä suomalaisia. Raportissa tarkastellaan itsensätyöllistäjien työmarkkina-asemaa, työoloja, toimeentuloa ja sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä. Itsensätyöllistäjiin lasketaan kuuluvaksi yksinyrittäjät, ammatinharjoittajat, freelancerit ja apurahansaajat.

Lähes kaksi kolmesta tutkimukseen vastanneesta itsensätyöllistäjästä oli täysin samaa mieltä väitteestä ”Tunnen itseni tyytyväiseksi, kun olen syventynyt työhöni”. Palkansaajista tätä mieltä on alle puolet. Palkansaajia huomattavasti suurempi osa itsensätyöllistäjistä myös ilmoitti olevansa innostunut työstään ja tuntevansa siinä itsensä ”vahvaksi ja tarmokkaaksi”.

62 prosenttia vastaajista koki taloudellisen tilanteensa joko täysin tai jokseenkin vakaaksi sekä turvatuksi. Toisaalta lähes neljä kymmenestä piti taloustilannettaan epävarmana. Useampi kuin neljä kymmenestä kokee jatkuvaa huolta töiden riittävyydestä.

Kulttuurialan ammattilaisilla ja käsityöläisillä taloushuolet olivat selvästi yleisempiä kuin muilla. Tähän ryhmään kuuluvat free-journalistit, kuten toimittajat ja valokuvaajat.

Tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia Journalistiliiton aiempien free-tutkimusten kanssa, kertoo liiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

”Meilläkin itsensätyöllistäjien enemmistö kokee työnsä henkisesti palkitsevaksi, mutta taloudellinen palkitsevuus on riski. Freelance-journalistien keskimääräinen ansiotaso on noin 55 prosenttia työsuhteisten ansioista”, Savolainen sanoo.

Tilastokeskuksen tutkimuksessa 29 prosenttia itsensätyöllistäjistä sijoittuu Suomen työtä tekevien alimpaan tulokymmenykseen. Suomen alimmassa tuloluokassa on siis itsensätyöllistäjiä huomattavasti enemmän kuin palkansaajia. Tulos on Savolaisen mukaan hälyttävä.

“Kun 29 prosenttia tutkituista itsensätyöllistäjistä saa verojen jälkeen käteen enintään tonnin kuussa, niin kuinka heillä toteutuu mahdollisuus yrittäjän voittoon, jolla yleisesti perustellaan yrittäjien suurempaa riskiä muun muassa sosiaali- ja työttömyysturvassa?” Savolainen kysyy.

”Kysymys jatkoa ajatellen onkin, miten lainsäädännön kautta pitäisi parantaa tämän joukon asemaa. Työlainsäädännön suojan piiriin pitäisi saada näennäis- ja pakkoyrittäjät, joiden kohdalla ei voi puhua aidosta yrittäjyydestä. Sosiaali- ja työttömyysturvaa pitäisi uudistaa kattamaan vaihtuvat työnteon muodot, ja kilpailuoikeudessa yrittäjille tulisi varmistaa nykyistä tasapuolisempi neuvotteluasema.”