Uutiset / 29.10.2014

Itsensätyöllistäjiä motivoi innostus, mutta talous huolettaa

Noin 40 prosenttia Suomen yli 150 000 itsensätyöllistäjästä on valinnut yrittäjämäisen työskentelyn aidosti omasta halustaan. Yhtä iso osa on paremminkin ajautunut yrittäjiksi sattumalta ja viidennes olosuhteiden pakosta, kertoo tuore tutkimus.

Tilastokeskus julkisti keskiviikkona 29.10. Itsensätyöllistäjät 2013 -tutkimuksen tulokset. Se on laaja haastattelututkimus, jossa on ensimmäistä kertaa kattavasti tutkittu yrittäjinä tai yrittäjämäisesti työskenteleviä suomalaisia. Raportissa tarkastellaan itsensätyöllistäjien työmarkkina-asemaa, työoloja, toimeentuloa ja sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä. Itsensätyöllistäjiin lasketaan kuuluvaksi yksinyrittäjät, ammatinharjoittajat, freelancerit ja apurahansaajat.

Lähes kaksi kolmesta tutkimukseen vastanneesta itsensätyöllistäjästä oli täysin samaa mieltä väitteestä ”Tunnen itseni tyytyväiseksi, kun olen syventynyt työhöni”. Palkansaajista tätä mieltä on alle puolet. Palkansaajia huomattavasti suurempi osa itsensätyöllistäjistä myös ilmoitti olevansa innostunut työstään ja tuntevansa siinä itsensä ”vahvaksi ja tarmokkaaksi”.

62 prosenttia vastaajista koki taloudellisen tilanteensa joko täysin tai jokseenkin vakaaksi sekä turvatuksi. Toisaalta lähes neljä kymmenestä piti taloustilannettaan epävarmana. Useampi kuin neljä kymmenestä kokee jatkuvaa huolta töiden riittävyydestä.

Kulttuurialan ammattilaisilla ja käsityöläisillä taloushuolet olivat selvästi yleisempiä kuin muilla. Tähän ryhmään kuuluvat free-journalistit, kuten toimittajat ja valokuvaajat.

Tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia Journalistiliiton aiempien free-tutkimusten kanssa, kertoo liiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

”Meilläkin itsensätyöllistäjien enemmistö kokee työnsä henkisesti palkitsevaksi, mutta taloudellinen palkitsevuus on riski. Freelance-journalistien keskimääräinen ansiotaso on noin 55 prosenttia työsuhteisten ansioista”, Savolainen sanoo.

Tilastokeskuksen tutkimuksessa 29 prosenttia itsensätyöllistäjistä sijoittuu Suomen työtä tekevien alimpaan tulokymmenykseen. Suomen alimmassa tuloluokassa on siis itsensätyöllistäjiä huomattavasti enemmän kuin palkansaajia. Tulos on Savolaisen mukaan hälyttävä.

"Kun 29 prosenttia tutkituista itsensätyöllistäjistä saa verojen jälkeen käteen enintään tonnin kuussa, niin kuinka heillä toteutuu mahdollisuus yrittäjän voittoon, jolla yleisesti perustellaan yrittäjien suurempaa riskiä muun muassa sosiaali- ja työttömyysturvassa?" Savolainen kysyy.

”Kysymys jatkoa ajatellen onkin, miten lainsäädännön kautta pitäisi parantaa tämän joukon asemaa. Työlainsäädännön suojan piiriin pitäisi saada näennäis- ja pakkoyrittäjät, joiden kohdalla ei voi puhua aidosta yrittäjyydestä. Sosiaali- ja työttömyysturvaa pitäisi uudistaa kattamaan vaihtuvat työnteon muodot, ja kilpailuoikeudessa yrittäjille tulisi varmistaa nykyistä tasapuolisempi neuvotteluasema.”


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.