Uutiset / 07.10.2013

Itsensä työllistävien asemaa parannettava isommin askelin

Sosiaaliturvatyöryhmän merkittävin ehdotus koskee työntekijöiden työeläkelain (TyEL) soveltamista myös ilman yritystä toimivan henkilön tekemään työhön. Tämä koskisi käytännössä esimerkiksi toimeksiantosuhteessa olevia freelancereita, joilla ei ole yrittäjien eläkelain (YEL) mukaista vakuutusta. 

-Tämä on yksittäinen parannusehdotus, tosin työryhmässä vahvasti erimielinen, joten senkin toteutuminen lopulta lainsäädännössä on auki. Kokonaisuutena odotukset työryhmätyöhön olivat paljon suuremmat kuin mikä on lopputulos, sanoo työryhmässä Itsensä työllistäjien yhteistyöryhmää edustanut lakimies Erika Mattsson Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Temestä.

Työryhmän tehtävä oli selvittää luovilla aloilla toimivien työ-, sosiaali- ja verotuslainsäädännön uudistustarve sekä selkiyttää lyhyiden apurahojen asema sosiaaliturvalainsäädännössä. Tavoitteena oli myös selvittää työsuhteen ja yrittäjyyden välimaastoon jäävän itsensä työllistämisen ongelmakohdat sosiaalivakuutus- ja työlainsäädännössä.

Hallitusohjelman mukaisen ns. trendityöryhmän havaintojen perusteella työryhmän olisi pitänyt selvittää sosiaaliturvan kehittämistä kokonaisuutena, ottaen huomioon työelämän muutokset. Työryhmän työssä ei lopulta otettu kantaa työnteon trendinomaiseen muutokseen, jossa työtä tekevä voi saman päivän aikana tehdä palkkatyötä, olla yrittäjä, saada apurahaa ja vaikka vielä opiskellakin.  

-Vastauksena uusiin työelämän trendeihin olisi ollut tärkeää saada työntekijöiden sosiaaliturvan piiriin kattavasti niin sanotut näennäis- ja pakkoyrittäjät, joiden työntekotapa rinnastuu tosiasiassa palkansaajana tehtyyn työhön, sanoo Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

Sen sijaan sosiaaliturvatyöryhmän keskeisenä johtopäätöksenä on, että sosiaaliturvan ongelmat johtuvat pääosin työntekijän ja yrittäjän työoikeudellisesta määrittelystä, sen määritellessä henkilön aseman myös sosiaaliturvalainsäädännössä.

- Kyse on perimmältään siitä, kuka on työntekijä ja kuka yrittäjä. Kun tätä yhtälöä ei kyetty miettimään sosiaaliturvan kokonaisuuden kautta, ei tarvita uusia sosiaaliturvaselvityksiä lukuisten aikaisempien jatkoksi. Seuraava askel on laajentaa työsuhteen määritelmää työlainsäädännössä vastaamaan uusia työnteon muotoja, sanoo Savolainen.

Sosiaaliturvatyöryhmän raportti on julkistettu tänään (http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1865055).

 

Lisätietoja: Ammattiliittojen itsensä työllistäjien yhteistyöryhmä (Itset-ryhmä)

Lakimies Erika Mattsson, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme p. 0400 461 411

Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen, Suomen Journalistiliitto p. 050 534 2485


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.