Uusimmat

Itsensä työllistävien asemaa parannettava isommin askelin

Luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvaa selvittänyt työryhmä esittää runsaan vuoden työn jälkeen vain muutamia lainsäädäntömuutoksia ja nipun selvitettäviä asioita. Seuraavaksi katse kääntyy työlainsäädännön kehittämiseen.

Sosiaaliturvatyöryhmän merkittävin ehdotus koskee työntekijöiden työeläkelain (TyEL) soveltamista myös ilman yritystä toimivan henkilön tekemään työhön. Tämä koskisi käytännössä esimerkiksi toimeksiantosuhteessa olevia freelancereita, joilla ei ole yrittäjien eläkelain (YEL) mukaista vakuutusta. 

-Tämä on yksittäinen parannusehdotus, tosin työryhmässä vahvasti erimielinen, joten senkin toteutuminen lopulta lainsäädännössä on auki. Kokonaisuutena odotukset työryhmätyöhön olivat paljon suuremmat kuin mikä on lopputulos, sanoo työryhmässä Itsensä työllistäjien yhteistyöryhmää edustanut lakimies Erika Mattsson Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Temestä.

Työryhmän tehtävä oli selvittää luovilla aloilla toimivien työ-, sosiaali- ja verotuslainsäädännön uudistustarve sekä selkiyttää lyhyiden apurahojen asema sosiaaliturvalainsäädännössä. Tavoitteena oli myös selvittää työsuhteen ja yrittäjyyden välimaastoon jäävän itsensä työllistämisen ongelmakohdat sosiaalivakuutus- ja työlainsäädännössä.

Hallitusohjelman mukaisen ns. trendityöryhmän havaintojen perusteella työryhmän olisi pitänyt selvittää sosiaaliturvan kehittämistä kokonaisuutena, ottaen huomioon työelämän muutokset. Työryhmän työssä ei lopulta otettu kantaa työnteon trendinomaiseen muutokseen, jossa työtä tekevä voi saman päivän aikana tehdä palkkatyötä, olla yrittäjä, saada apurahaa ja vaikka vielä opiskellakin.  

-Vastauksena uusiin työelämän trendeihin olisi ollut tärkeää saada työntekijöiden sosiaaliturvan piiriin kattavasti niin sanotut näennäis- ja pakkoyrittäjät, joiden työntekotapa rinnastuu tosiasiassa palkansaajana tehtyyn työhön, sanoo Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

Sen sijaan sosiaaliturvatyöryhmän keskeisenä johtopäätöksenä on, että sosiaaliturvan ongelmat johtuvat pääosin työntekijän ja yrittäjän työoikeudellisesta määrittelystä, sen määritellessä henkilön aseman myös sosiaaliturvalainsäädännössä.

– Kyse on perimmältään siitä, kuka on työntekijä ja kuka yrittäjä. Kun tätä yhtälöä ei kyetty miettimään sosiaaliturvan kokonaisuuden kautta, ei tarvita uusia sosiaaliturvaselvityksiä lukuisten aikaisempien jatkoksi. Seuraava askel on laajentaa työsuhteen määritelmää työlainsäädännössä vastaamaan uusia työnteon muotoja, sanoo Savolainen.

Sosiaaliturvatyöryhmän raportti on julkistettu tänään (http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1865055).

 

Lisätietoja: Ammattiliittojen itsensä työllistäjien yhteistyöryhmä (Itset-ryhmä)

Lakimies Erika Mattsson, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme p. 0400 461 411

Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen, Suomen Journalistiliitto p. 050 534 2485