Uusimmat

Itsensä työllistäjien pelastusrengas

Luovan alan freelancerit ja järjestöt kokoontuivat 8.5. keskustelemaan itsensä työllistäjien sosiaaliturvasta Itsensä valjastajat -tilaisuuteen Helsingin Lavaklubille. Tilaisuudessa julkistettiin myös alan järjestöjen yhteinen julkilausuma.

ITSENSÄ TYÖLLISTÄJIEN PELASTUSRENGAS

Kulttuuri- ja taidealoilla itsensä työllistävät ovat jatkuvasti kasvava osa työvoimaa. Heidän määränsä lisääntyy sekä luovan talouden omaehtoisen laajentumisen myötä että ulkoistamisten kautta.Heidän työmarkkina-asemansa ja sosiaaliturvansa sen sijaan ovat ratkaisevasti huonommat kuin työsuhteisilla työntekijöillä. Heidät on lainsäädännön keinoin ajettu yrittäjän asemaan, vaikka usein heillä ei ole minkäänlaista yritystä, ja pienten tulojen vuoksi yrittäjäeläkkeen maksaminen on minimitasollakin kohtuuttoman raskasta.

Lisäksi ansiokehitys on talouden kiristyessä jäänyt pahasti jälkeen muista aloista, koska yhä tyypillisemmiksi käyvissä epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevillä ei ole tukenaan ammattiliittojen neuvotteluvoimaa.

Muusikoiden, kriitikoiden, kirjallisuuden ja audiovisuaalisen alan kääntäjien, freelance-journalistien, näyttelijöiden, teatteri- ja mediatyöntekijöiden sekä säveltäjien ja sanoittajien järjestöjen yhteisessä ”Itsensä valjastajat” -tapahtumassa Kansallisteatterin Lavaklubilla torstaina 8.5.2014 keskusteltiin kulttuurialojen vaikeasta tilanteesta ja päätettiin julkistaa ”Itsensä työllistävien pelastusrengas”, joka sisältää seuraavat vähimmäisvaatimukset:

  • Pienituloisten itsensätyöllistäjien eläkevakuuttaminen on saatava edullisemmaksi.
  • Tekijänoikeusluovutuksesta saatavan korvauksen kohtuullisuus on turvattava lailla.
  • Kilpailuoikeuden työmarkkinamääritelmää on laajennettava niin, että itsensätyöllistäjien järjestöille myönnetään kollektiivinen neuvotteluoikeus.
  • Freelancereiden työttömyysturvaa on parannettava.

Tilaisuuden järjestivät Suomen arvostelijain liitto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, Muusikkojen liitto, SJL/Suomen freelance-journalistit, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Suomen näyttelijäliitto ja Eino Leinon seura.