Uusimmat

Irtisanotulle korvausta 85 000 euroa

Eilen antamassaan päätöksessä Korkein oikeus ei myöntänyt MTV Oy:lle valituslupaa toimittajan irtisanomista koskeneessa riidassa. Hovioikeuden tuomio tuli näin lainvoimaiseksi.

Helsingin hovioikeus tuomitsi MTV Oy:n maksamaan irtisanomalleen toimittajalle 85 000 euroa perusteettomasta työsuhteen päättämisestä.

Hovioikeus pysytti Helsingin käräjäoikeuden aikaisemmin tuomitseman korvausmäärän.

Hovioikeuden mukaan MTV Oy oli tulkinnut virheellisesti siviilikriisinhallintalakia. Toimittajaa ei olisi saanut irtisanoa kriisinhallintapalveluksen aikana.

Irtisanomiskorvauksen lisäksi MTV Oy velvoitettiin korvaamaan toimittajan oikeudenkäyntikuluja käräjä- ja hovioikeudessa yli 18 000 euroa.

Hovioikeuden ratkaisu oli yksimielinen.

MTV Oy haki valituslupaa korkeimmalta oikeudelta, mutta lupaa ei myönnetty. 

(Petri Savolainen)