Uusimmat

Ihalainen vastasi kirjalliseen kysymykseen itsensätyöllistäjistä

Freelancerit ovat pääsääntöisesti itsensä työllistäjiä, joiden oikeudelliseen asemaan liittyy lukuisia ongelmakohtia. Hallitusohjelmaan perustuvassa trendiryhmässä on selvitetty yrittäjyyden ja työsuhteisen työn välimaastoon sijoittuvan itsensä työllistämisen ongelmakohtia työ-, kilpailu- ja sosiaalivakuutus- sekä verolainsäädännössä. Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut itsensä työllistäjistä laajan vertailuselvityksen valituissa EU-maissa.

Työministeri Lauri Ihalainen on kertonut vastauksessaan kansanedustaja Jukka Kärnän esittämään kysymykseen, että laadittujen selvitysten perusteella arvioidaan tarve lainsäädäntömuutoksille. Arviointi tapahtuu trendiryhmässä, jossa Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen on jäsenenä. Mahdolliset lainsäädäntömuutokset valmistellaan kolmikantaisesti työelämän sääntelyryhmässä.

Työ- ja elinkeinoministeriön EU-vertailuselvityksen perusteella on osoitettavissa, että itsensä työllistäjien asema on parempi monessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Tilastokeskuksen vuoden 2014 tammikuussa julkistetun raportin perusteella freelancereiden määrä on kaksinkertaistunut 13 vuodessa. Näin ollen on ryhdyttävä konkreettisiin toimenpiteisiin heidän asemansa parantamiseksi.

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_8_2014_p.shtml#VASTAUS