Uutiset / 16.01.2012

Hautala ja Tuomioja vastasivat: Suomi jatkaa työtä ruotsalaistoimittajien vapauttamiseksi Etiopiassa

Journalistiliitto pyysi viime viikolla Suomen hallitusta toimimaan aktiivisesti Etiopiassa pidätettynä olevien ruotsalaistoimittajien Martin Schibbyen ja Johan Perssonin puolesta. Vastauksessaan ulkominsteri Erkki Tuomioja ja kehitysministeri Heidi Hautala korostavat Suomen huolta ja aktiivisuutta asiassa.

Vastauksen mukaan Suomen lähetystö Addis Abebassa on seurannut oikeudenkäyntiä tiiviisti. Tuomioja on jo aiemmin todennut, ettei tuomiolle näytä olevan oikeudellisia perusteita ja ilmoittanut Suomen tukevan Ruotsin ponnisteluja asiassa. Hautala otti asian esille etiopialaisministerien kanssa jo syksyisellä Etiopian-vierailullaan.

Alla ministereiden vastaus kokonaisuudessaan:

13.1.2012
Hyvä vastaanottaja,

Kiitämme Suomen Journalistiliittoa 11.1.2012 päivätystä kirjeestä koskien ruotsalaistoimittajien Etiopiassa saamaa tuomiota. Suomen hallitus jakaa Journalistiliiton huolen lehdistön toimintavapauden kaventumisesta Etiopiassa.

Suomi toimii aktiivisesti sananvapauden ja kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien edistämiseksi Etiopiassa poliittisen vuoropuhelun ja kehitysyhteistyön kautta.

Ulkoministeri Erkki Tuomioja kommentoi 29.12.2011 antamassa lausunnossa ruotsalaistoimittajien tuomioita, joille ei näytä olevan oikeudellisia perusteita. Suomi toimii asiassa yhteistyössä pohjoismaiden ja EU-maiden kanssa toimittajien oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi. Suomi ja kansainvälinen yhteisö tukevat Ruotsin ponnisteluja asiassa.

Suomi ja muut EU-maat seuraavat tasapuolisesti niin ruotsalaisten kuin vastaavista terroristisista rikoksista syytettyjen Etiopian kansalaisten oikeudenkäyntejä ja kohtelua sekä kantavat huolta oikeuskäsittelyjen oikeellisuudesta.

Suomi on seurannut tiiviisti ruotsalaistoimittajien tapauksen käsittelyä: Suomen Addis Abeban suurlähetystö on yhdessä muiden EU-maiden kanssa osallistunut ruotsalaistoimittajien tuomioistuinkäsittelyihin. Suomi on myös vaikuttanut EU-yhteistyön ja muiden kumppanimaiden kautta siten, että asia etenisi myönteiseen suuntaan. Asiaa on niin ikään käsitelty pohjoismaiden keskinäisissä kokouksissa Addis Abebassa.

Kehitysministeri Heidi Hautala otti lokakuussa 2011 Etiopian vierailullaan esille ruotsalaistoimittajien tilanteen pääministeri Meles Zenawin ja varapääministeri/ ulkoministeri Hailemariam Desalegnin kanssa. Ministeri Hautala toi esille lehdistövapauden ja huolensa Etiopian kansalais-yhteiskunnan toimintavapauden kaventumisesta. Hän vetosi etiopialaisiin, jotta nämä varmistaisivat ruotsalaistoimittajien oikeudenmukaisen kohtelun. Etiopialaiset ilmaisivat kyseessä olevan maansa sisäinen asia ja tapauksen olevan oikeuslaitoksensa käsittelyssä.

Ruotsalaistoimittajien tapauksessa tuomion julistaminen ei suinkaan merkitse asian käsittelyn lopettamista. Suomi ja EU jatkavat yhdessä Ruotsin kanssa työtä diplomaattisin keinoin niin Etiopiassa kuin muuallakin myönteisen ratkaisun saamiseksi.

Parhain terveisin,
Erkki Tuomioja    Heidi Hautala
Ulkoasiainministeri    Kehitysministeri
 


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.