Uutiset / 24.08.2011

Harjoittelijashoppailulle sanottava selkeästi ei!

MTV3 on keväästä lähtien etsinyt työharjoittelijoita Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijoiden joukosta. Harjoittelijoille maksettaisiin kolmen kuukauden harjoittelusta noin 500 euroa kuukaudelta.

Voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan tämä on valitettavasti mahdollista, mikäli harjoittelu on ohjattua harjoittelua, jossa työntekijä ei työskentele itsenäisesti, vaan jatkuvassa ohjauksessa. Muussa tapauksessa harjoittelijalle tulee maksaa harjoittelijapalkkaa, joka on 80 prosenttia tehtävän mukaisesta palkasta. Harjoittelijoille luvatuissa tehtävissä tämä tarkoittaisi yli 2 600 euroa kuukaudessa.

Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen journalistiikan ja tiedotusopin oppiaineet ovat journalistisen alan työharjoittelussa noudattaneet käytäntöä, jonka mukaan opiskelija, jolla ei ole työkokemusta voi tulla palkattomaan harjoitteluun toukokuuksi, mutta tämän jälkeen hän jatkaa kesätoimittajana TES:in mukaisella harjoittelijapalkalla kolmen kuukauden ajan.

Tällainen käytäntö oli myös Jyväskylän yliopiston ja MTV3:n välillä, kunnes loppuvuodesta 2009 MTV3 ilmoitti lopettavansa ohjatun harjoittelun yhteistyön. Syyksi ilmoitettiin tehtävien lisääntyneet tekniset vaatimukset. Tampereen yliopiston harjoittelijoille MTV3 oli jo aiemmin tarjonnut samaa 500 euron kuukausikorvausta, mutta yliopisto kieltäytyi polkuhinnoitellusta harjoitteluyhteistyöstä.

Nyt toivomme, etteivät Helsingin yliopiston johto, eivätkä sen opiskelijat lähtisi polkemaan journalistisen harjoittelijatyön hintoja. Alan palkkajohtajalla on varaa maksaa myös harjoittelijalle sama korvaus kuin muuallakin.

Pyydämme, että yliopiston henkilöstö ja opiskelijat yhdessä ponnistelisivat sen eteen, että journalistien työharjoittelulle saataisiin reilut ja yhtenäiset pelisäännöt kaikkiin korkeakouluihin. Tampereen ja Jyväskylän ohjatun harjoittelun malli on hyvä ja käytännössä toimivaksi testattu minimitavoite muillekin.

 

SJL:n Opiskelijayhteistyöryhmä


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.