Uutiset / 19.06.2018

Hanne Aho: Mediapoliittisen ohjelman toimenpiteet hyviä, mistä rahoitus?

Valtioneuvoston mediapoliittisessa ohjelmassa esitetään monia oikeansuuntaisia toimia median tulevaisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi, sanoo Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. Journalistiliitto antoi lausuntonsa ohjelmasta liikenne- ja viestintäministeriölle tänään tiistaina. Liiton suurin huoli kohdistuu ohjelmassa listattujen toimien rahoitukseen. ”On riittämätöntä ja kestämätöntä, että esitetyille toimenpiteille ei ole varattu rahoitusta käytännöllisesti katsoen lainkaan”, Aho toteaa. Mediapoliittisessa ohjelmassa luvataan alentaa digitaalisten lehtien ja kirjojen arvonlisäveroa samalle tasolle printtiversioiden kanssa sitten kun EU:n direktiivimuutos sen mahdollistaa. ”Tämä on erittäin tärkeä linjaus”, Aho sanoo. ”Suomen tulee lisäksi vaikuttaa siihen, että myös muihin digitaalisiin sisältöihin voidaan soveltaa alennettua verokantaa. Lisäksi Suomen pitää ottaa käyttöön Tanskan mallin mukainen arvonlisäverokompensaatio digitaalisten sisältöjen osalta, mikäli direktiivimuutos ei pikaisesti etene. Tämä siksi, että yhteisen arvonlisäverolinjauksen löytymiseen voi Euroopassa mennä vielä monta vuotta.” Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin johtama mediapoliittinen työryhmä listaa ohjelmassaan joukon muitakin media-alaa tukevia toimenpiteitä. Näitä ovat muun muassa media-alan sääntelyn ennustettavuus, STT:n uudistumisen tukeminen sekä medialukutaidon ja mediakasvatuksen suuntaaminen uusille kohderyhmille. Ohjelmassa mainitaan erikseen myös disinformaation, vihapuheen ja laittomien sisältöjen leviämisen vastustaminen. Journalistiliitto kaipaa lausunnossaan hallitukselta konkreettisia toimia vihapuheteemaa koskien. ”Journalistin uhkaaminen on lisättävä lakiin rangaistuksen koventamisperusteeksi. On selvää, että journalistien uhkaaminen on uhka koko demokratian toimivuudelle”, Aho toteaa. ”On tärkeää että myös sosiaalisen median alustat saadaan vastuuseen niiden kautta jaetuista vihasisällöistä ja annetaan viranomaisille riittävät resurssit näiden lakien valvomiseen.”

Katso myös

Kaikki uutiset

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.