Uutiset / 15.01.2013

Freeyrittäjän työttömyysturvaan merkittäviä parannuksia

Suuri muutos yrittäjän työttömyysturvaan on se, että työttömyyden alettua ja yritystoiminnan lopettamisen jälkeen on mahdollista saada työttömyyskorvausta entistä nopeammin.

Freelancer-yrittäjä voi lopettaa yritystoiminnan aiempaa helpommin ja nopeammin, jotta hän voisi saada työttömyysetuuksia. Työttömyysturvalain uudistuksessa ei enää aseteta kuukausien odotusaikaa toiminnan keskeyttämiselle, vaan freelancer-yrittäjä voi saada työttömyysetuuksia välittömästi toiminnan päätyttyä.

Mikä tahansa yritystoiminta yhtiömuodosta riippumatta voidaan katsoa lopetetuksi, kun henkilö ilmoittaa tuotannollisen ja taloudellisen toiminnan päättyneen ja yritys on poistettu työnantaja-, ennakkoperintä- ja arvonlisäverorekisteristä. Lisäksi edellytetään, että yrittäjä on luopunut yrittäjän eläkevakuutuksesta.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan yritystoiminta katsotaan lopetetuksi, kun yhtiö on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin. Avoimessa ja kommandiittiyhtiössä riittää, että purkamisesta on sovittu yhtiömiesten kesken.

Jos yritystä ei ole merkitty mihinkään rekistereihin, henkilön oma ilmoitus riittää toiminnan lopettamiseksi. Yritystä ei kuitenkaan tarvitse poistaa kaupparekisteristä eikä yrittäjän tarvitse myydä yrityksen käyttö- tai vaihto-omaisuutta.

Free-verokortilla toimiva yrittäjä voi saada työttömyyskorvausta välittömästi toimeksiannon päätyttyä.

Free-verokortin tai toiminimen kautta toimivan yrittäjän asema parantuu, koska hänet voidaan katsoa palkansaajaksi rinnastettavaksi yrittäjäksi yhä helpommin.

Aiemmassa lainsäädännössä edellytettiin, että palkansaajaksi rinnastettava yrittäjä voi tehdä työtä vain yhdelle toimeksiantajalle ja vain hänen työn- ja johdon valvonnan alaisuudesta. Nykyisin toimeksiantojen määrää ei ole rajoitettu.

Jos toimeksiannot vähentyvät oleellisesti, palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän voidaan katsoa olevan sivutoiminen yrittäjä, jolloin hänellä voi olla oikeus soviteltuun työttömyyskorvaukseen. Jäljelle jääneet toimeksiannot eivät kuitenkaan saa olla esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle. 

Jos toimeksiannot loppuvat kokonaan, palkansaajaan rinnastettava yrittäjä voi saada työttömyysetuuksia välittömästi toimeksiannon loppumisesta ilman odotusaikaa.  Palkansaajaan rinnastettava yrittäjä ei saa tarjota palveluja suurelle yleisölle. Toimeksiannot on suoritettava itse eikä yrittäjällä saa olla erillistä toimitilaa tai työhuonetta.

Yritystoiminnan sivutoimisuuden osoittaa kahdeksan kuukauden työskentely kokoaikatyössä.

Jatkossa yrittäjä voi osoittaa yritystoiminnan muuttuneen sivutoimiseksi, kun henkilö on tehnyt vähintään kahdeksan kuukautta yritystoimintaan liittymätöntä kokoaikatyötä. Aiemmin edellytettiin 10 kuukautta muuta työskentelyä.

Entisestä poiketen työssäoloksi hyväksytään jatkossa myös esimerkiksi työssäoloehtoon luettava osa-aikatyö.

Lisätietoa: Työehtoasiamies Jussi Salokangas, puhelin 050 377 6211


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.