Uusimmat

Free voi saada soviteltua päivärahaa JET-kassasta toimiessaan laskutusyhtiön kautta

Vakuutusoikeus on hiljattain antanut kaksi ratkaisua, joiden mukaan laskutusyhtiöiden (kuten Eezy) kautta toimivat itsensätyöllistäjät voivat tietyin edellytyksin saada soviteltua päivärahaa palkansaajien työttömyyskassasta.

Ansiopäivärahan saamisen edellytyksenä on, että laskutusyhtiön kanssa on tehty työsopimus ja tehtyä työaikaa voidaan valvoa. Vakuutusoikeuden mukaan työajan riittäväksi valvonnaksi riittää lähtökohtaisesti oma ilmoitus. Lisäksi edellytetään, että asiakkaille lähetetyissä laskussa ilmoitetaan työtuntien määrä ja tehdyn työn ajankohta. 

Vakuutusoikeus muutti työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan aiempaa käytäntöä, jossa lautakunta on katsonut, ettei laskutusyhtiö ole pystynyt valvomaan työntekijöidensä työaikaa luotettavasti. 

Laskutusyhtiön kautta toimiva free voi siis saada soviteltua päivärahaa JET-kassasta, jos palkansaaajan työssäoloehto ja muut sovitellun päivärahan maksamisen edellytykset täyttyvät.  On vielä epäselvää, kertyykö laskutusosuuskunnan lukuun tehdystä työstä palkansaajan työssäoloehtoa, vai täytyykö työssäoloehto kerryttää muussa työssä.

Laskutusyhtiöiden idea on se, että itsensätyöllistäjä voi tehdä kolmansien osapuolien kanssa sopimiaan toimeksiantoja työsuhteessa laskutusyritykseen tai -osuuskuntaan. Yhtiö hoitaa laskutuksen, vakuutusmaksut, ennakkopidätykset, ym. työntekijän puolesta. Ideana on, työntekijä välttyy yrityksen pyörittämiseen liittyvältä paperityöltä ja säilyy sosiaaliturvan kannalta palkansaajastatuksella. Laskutusyhtiöiden huonona puolena voidaan pitää sitä, että osuuskunnat ottavat siivun freen palkkiosta, jonka free olisi voinut laskuttaa suoraan toimeksiantajalta. Jos free päättää harjoittaa toimintaansa laskutusyhtiöiden kautta, laskutusyhtiöt kannattaa kipailuttaa ja laskea, onko yhtiömuodossa vai lasktusyhtiöiden kautta toimiminen taloudellisesti kannattavampaa.

Lisätietoja:

Jussi Salokangas, jussi.salokangas (ät) journalistiliitto.fi
p. 050 377 6211