Uusimmat

Free voi nykyisin saada työttömyysetuuksia kassasta

Vakuutusoikeus on hiljattain antanut kaksi ratkaisua, joiden mukaan laskutusosuuskuntien (kuten Eezy) kautta toimivat itsensätyöllistäjät voivat tietyin edellytyksin saada soviteltua ansiopäivärahaa palkansaajien työttömyyskassasta.

Sovitellun ansiopäivärahan saamisen edellytyksenä on, että osuuskunnan kanssa on tehty työsopimus ja tehtyä työaikaa voidaan valvoa. Vakuutusoikeuden mukaan työajan riittäväksi valvonnaksi riittää lähtökohtaisesti oma ilmoitus. Lisäksi asiakkaille osuuskunnan kautta lähetetyissä laskussa on ilmoitettava tarkasti tehtyjen työtuntien määrä ja ajankohta.

Vakuutusoikeus muutti työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöstä. Muutoksenhakulautakunta katsoi aiemmin, ettei osuuskunta ole pystynyt valvomaan itsensätyöllistäjän työaikaa.

Ansiosidonnaista päivärahaa voi saada JET-kassasta vain jos palkansaaajan työssäoloehto täyttyy. Palkansaajan työssäoloehdolla tarkoitetaan sitä, että henkilö 28 edellisen kuukauden aikana yhteensä 8 kuukautta palkkatyössä ja kassan jäsenenä.

Vakuutusoikeuden päätös osoittaa työttömyysturvalainsäädännön aukollisuuden, jota laskutusosuuskunnat ovat paikanneet väliaikaisella laastarilla. Osuuskuntien huono puoli on se, että laskutusosuuskunnat ovat ottavat siivun laskutettavasta palkkiosta, jonka free voi laskuttaa suoraan toimeksiantajalta. Toisaalta laskutusosuuskunnat parantavat itsensätyöllistäjien oikeuksia saada työttömyysetuuksia ja alentavat hallinnointikustannuksia.

Freen valitsema toimintamuoto ja tosialliset kriteerit vaikuttavat merkittävästi siihen, millaiseen päivärahaan free on oikeutettu.

Freen vaihtoehtona on toimia:

1) Päätoimisena yrittäjänä, jolloin henkilöllä ei ole oikeutta palkansaajien työttömyysetuuksiin. Freen tulee kerryttää yrittäjän työssäoloehtoa 18 kuukautta ja liittyä yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi. Jos toimeksiannot vähenevät, free voidaan tietyissä tilanteissa katsoa sivutoimiseksi yrittäjäksi.

2) Sivutoimisena yrittäjä, jolloin free voi saada soviteltua päivärahaa tietyin edellytyksin ja tietyn ajan myös palkansaajien työttömyyskassasta. Sivutoimisuutta arvioidaan toimeksiantojen vähäisyyden perusteella, ettei tehty sivutoiminen yrittäjätyö ole esteenä kokoaikaiselle työlle. TE-keskukset katsovat herkästi jo pienen työmäärän perusteella, että sivutoiminen free on päätoiminen yrittäjä eikä ole oikeutettu työttömyysetuuksiin.

3) Osuuskunnan kautta toimivana itsensätyöllistäjänä, jolloin free voi saada palkansaajan työssäolon täyttyä soviteltua ansiopäivärahaa JET-kassasta. Free saa päivärahaoikeuden vasta kun palkansaajan työssäoloehto on kerrytetty.

Lisätietoja:

Jussi Salokangas, jussi.salokangas (ät) journalistiliitto.fi
p. 050 377 6211