Uusimmat

Free- verotietojen palautusaikaa 30.11. saakka

Journalistiliiton freelancereiden ja muiden euromääräistä jäsenmaksua maksavien verotietojen palautusaika on marraskuun loppuun eikä 15. päivään. Päivämäärä oli virheellinen jäsenille lähetetyssä kirjeessä.

Lukuisat jäsenet ehtivät moittia heille saapuneessa liiton kirjeessä annettua verotietojen toimittamisen takarajaa, joka olisi antanut toiminta-aikaa vain muutaman päivän. Virheellinen tieto johtui  väärän asiakirjapohjan käytöstä kirjettä laadittaessa.

Lisäksi kirjeestä puuttui liiton toimiston postiosoite, joka on PL 252, 00181 Helsinki.

”Alun perinkin tarkoitus oli antaa jäsenille riittävästi aikaa näiden tietojen toimittamiseen. Todellisuudessa  euromääräisiä jäsenmaksuja maksavilla on vielä kaksi ja puoli viikkoa eli marraskuun 30. päivään saakka aikaa toimittaa pyydetyt tiedot. Pahoittelemme sekaannusta”, talouspäällikkö Marjut Mikkonen sanoo.

Journalistiliiton jäsenmaksujärjestelmä muuttuu vuoden 2013 alusta, jolloin myös euromääräistä jäsenmaksua maksavien  kuten freelancereiden maksujen perusteena ovat heidän tulonsa. Tätä varten tarvitaan tiedot verotettavista ansioista.

Journalistiliiton valtuusto hyväksyi jäsenmaksujen määräytymisperusteet ja jäsenmaksuluokat kevätkokouksessaan. Tuolloin päätöksenteon yhteydessä käytetyt maksujen euromäärät on mainittu freelancereiden saamassa kirjeessä. Samassa yhteydessä kirjeessä kerrotaan, että lopullisesti  jäsenmaksujen euromäärät päättää joulukuussa kokoontuva liiton valtuusto.