Uutiset / 01.10.2013

Free-työmarkkinatutkimus: Freelancerien ansiotaso laskenut

TNS Gallup toteutti keväällä 2012 freelance-työmarkkinatutkimuksen (ks. liite), joka on karua luettavaa. 

Huhtikuussa toteutetun tutkimuksen mukaan freelancerien keskimääräinen vuosiansio on ollut 24.300 euroa eli 2025 euroa. Freelancerien verotettava tulo on laskenut 1.200 eurolla kahdessa vuodessa. Lehdistölle ja verkkojulkaisuille toimittajan työtä tekevien tulo on ollut 23.200 euroa eli 1933 euroa kuukaudessa. 

Freelancerien tulot ovat pysyneet lähes samalla tasolla jo kymmenen vuotta. Kun otetaan huomioon inflaatio, freelancerien palkkiotaso on laskenut hintojen nousun myötä.

Työsuhteisille lehdistön journalisteille vuonna 2012 tehty työmarkkinatutkimus osoittaa keskiarvopalkaksi 3862 euroa kuukaudessa. Palkkakehitys on tuonut kahdeksassa vuodessa 22 prosentin nousun keskikuukausiansioon. Työsuhteisen ja freelancerina toimivan toimittajan kuukausiansio eroaa keskimäärin 1455,67 euroa. Kun otetaan huomioon se, että freelancerit usein huolehtivat itse eläketurvasta, on ansiotasossa huomattava ero. Eroa selittää osittain se, että yhä useampi freelancer kertoo toimeksiantojen vähentyneen. Palkkioiden lasku jatkuu yhä edelleen.

Alityöllistyneiden määrä kasvaa

Noin joka toinen freelancer koki olevansa alityöllistetty. Kolmasosa tunsi olevansa täystyöllistetty, ja vain kymmenesosa ylityöllistetty. Alityöllistettyjen määrä kasvoi kahdessa vuodessa yhdeksällä prosentilla. Ylityöllistettyjen osuus on pysynyt kymmenen vuoden ajan vakiona.

Alityöllistettyjen tilanne oli huono, sillä heidän keskiarvonsa oli vain 60 prosenttia tavoitetyöajasta. Alityöllistyneiden verotettava tulo oli keskimäärin 16.500 euroa.

Ylityöllistyneistä työskentelivät 30 prosenttia enemmän kuin toivoivat ja heidän keskiansionsa oli 36.800 euroa.

Työviikko lyhyempi, lomat pidempiä

Työtä tehtiin vuonna 2012 keskimäärin 38 kokonaista työviikkoa, kaksi viikkoa vähemmän kuin vuonna 2010.  Freelancerin työaika viikossa oli keskimäärin 32 tuntia, kaksi tuntia vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vuonna 2008 vastaava luku oli 35 tuntia ja vuonna 2004 työmäärä oli 36 tuntia.

Pisin työaika oli niillä, jotka tekevät työtä useammalle kuin 10 toimeksiantajalle (36 tuntia). Yhden toimeksiantajan lukuun työskentelevien keskimääräinen työviikko kesti 30 tuntia. Yhdelle toimeksiantajalle työskennellään erityisesti radio- ja tv-puolella.

Freelancereiden vuosiloma oli kestänyt vuonna 2012 keskimäärin 4,3 viikkoa. Pisin yhtäjaksoinen lomajakso oli puolestaan ollut 3,1 viikon mittainen. Tulokset ovat kokonaisuudessaan samantyyppiset kuin aiemmin. Tosin vuosiloma oli nyt ollut pitempi kuin kertaakaan aiemmin, mutta se näkyy myös ansiotason laskussa.


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.