Uutiset / 16.09.2010

Eurooppalaista sananvapautta tutkitaan Jyväskylässä

Kolmivuotisessa MEDIADEM-tutkimushankkeessa ("European Media Policies Revisited: Valuing and Reclaiming Free and Independent Media in Contemporary Democratic Systems") arvioidaan kansallista viestintäpolitiikkaa, viestinnän sääntelyä ja muita tekijöitä, jotka käytännössä edistävät tai vastavuoroisesti hankaloittavat median vapaata toimintaa.

Suomen ohella hankkeeseen osallistuvat Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tanska, Viro, Saksa, Kreikka, Italia, Romania, Slovakia, Espanja, Turkki ja Britannia. Kokonaisuudessaan 3,3 miljoonan euron hankkeesta Euroopan komission rahoitusosuus on 2,7 miljoonaa. 

Joukkoviestimien toimintamahdollisuuksia tarkastellaan ja vertaillaan suhteessa poliittisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin kytkentöihin. Lisäksi selvitetään uuden viestintäteknologian, kuten internetin, vaikutuksia perinteiseen joukkoviestintään ja edellytyksiä kansalaiskeskustelun edistämiseksi mediassa. Euroopan Unioni synnyttää omalla toiminnallaan sekä paineita että mahdollisuuksia kansallisen viestintäpolitiikan muotoutumiselle. Hankkeessa arvioidaankin, kuinka johdonmukaisia, riittäviä ja tukevia Unionin tekemät aloitteet ovat vapaan joukkoviestinnän harjoittamiselle.

Tavoitteena on selvittää nykymuotoisen median luonnetta ja merkitystä demokratian toteutumiselle, kuinka viestintäpolitiikkaa muotoillaan ja toteutetaan sekä millaisia median riippumattomuuteen vaikuttavia sääntelymalleja eri maissa on käytössä. Median toimintavapauksia edistämiseksi tuotetaan konkreettisia viestintäpoliittisia suosituksia kansallisille viranomaisille ja media-alan toimijoille sekä Euroopan Unionille ja Euroopan neuvostolle.

Tutkimushanke on tarkoitus liittää kiinteäksi osaksi poliittista päätöksentekoa ja kansalaisyhteiskuntaa kutsumalla sidosryhmiksi viranomaisen ohella media-alan toimijoita ja sananvapauden merkitystä korostavia kansalaisjärjestöjä. Yksi kolmesta tutkimustulosten monikansallisesta esittely- ja arviointitapahtumasta on määrä järjestää Jyväskylässä kesällä 2012.

Lisätiedot:
erikoistutkija Heikki Kuutti, Jyväskylän yliopisto
(014) 260 1561, 040 513 5716, heikki.kuutti@jyu.fi

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.