Uutiset / 16.09.2010

Eurooppalaista sananvapautta tutkitaan Jyväskylässä

Kolmivuotisessa MEDIADEM-tutkimushankkeessa ("European Media Policies Revisited: Valuing and Reclaiming Free and Independent Media in Contemporary Democratic Systems") arvioidaan kansallista viestintäpolitiikkaa, viestinnän sääntelyä ja muita tekijöitä, jotka käytännössä edistävät tai vastavuoroisesti hankaloittavat median vapaata toimintaa.

Suomen ohella hankkeeseen osallistuvat Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tanska, Viro, Saksa, Kreikka, Italia, Romania, Slovakia, Espanja, Turkki ja Britannia. Kokonaisuudessaan 3,3 miljoonan euron hankkeesta Euroopan komission rahoitusosuus on 2,7 miljoonaa. 

Joukkoviestimien toimintamahdollisuuksia tarkastellaan ja vertaillaan suhteessa poliittisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin kytkentöihin. Lisäksi selvitetään uuden viestintäteknologian, kuten internetin, vaikutuksia perinteiseen joukkoviestintään ja edellytyksiä kansalaiskeskustelun edistämiseksi mediassa. Euroopan Unioni synnyttää omalla toiminnallaan sekä paineita että mahdollisuuksia kansallisen viestintäpolitiikan muotoutumiselle. Hankkeessa arvioidaankin, kuinka johdonmukaisia, riittäviä ja tukevia Unionin tekemät aloitteet ovat vapaan joukkoviestinnän harjoittamiselle.

Tavoitteena on selvittää nykymuotoisen median luonnetta ja merkitystä demokratian toteutumiselle, kuinka viestintäpolitiikkaa muotoillaan ja toteutetaan sekä millaisia median riippumattomuuteen vaikuttavia sääntelymalleja eri maissa on käytössä. Median toimintavapauksia edistämiseksi tuotetaan konkreettisia viestintäpoliittisia suosituksia kansallisille viranomaisille ja media-alan toimijoille sekä Euroopan Unionille ja Euroopan neuvostolle.

Tutkimushanke on tarkoitus liittää kiinteäksi osaksi poliittista päätöksentekoa ja kansalaisyhteiskuntaa kutsumalla sidosryhmiksi viranomaisen ohella media-alan toimijoita ja sananvapauden merkitystä korostavia kansalaisjärjestöjä. Yksi kolmesta tutkimustulosten monikansallisesta esittely- ja arviointitapahtumasta on määrä järjestää Jyväskylässä kesällä 2012.

Lisätiedot:
erikoistutkija Heikki Kuutti, Jyväskylän yliopisto
(014) 260 1561, 040 513 5716, heikki.kuutti@jyu.fi

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Antero Laine on kuollut  

Hän toimi liiton puheenjohtajana 1974-1992.

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.