Uusimmat

Eri oppilaitosten opiskelijoita kohdeltava harjoittelussa tasavertaisesti

Toimittajaopiskelijat vaativat alalle yhtenäisempiä harjoittelukäytäntöjä. Nykyisin yliopistoista ja ammattikorkeakouluista toimituksiin tulevien opiskelijoiden toimitusharjoittelun ehdoissa on suuria eroja.

Journalistiliiton opiskelijayhteistyöryhmän vuonna 2012 luottamusmiehille tekemästä harjoittelukyselystä selviää, että toimitusten harjoittelukäytännöt ovat vähintäänkin kirjavat.

Osalle toimitukseen tulevista opiskelijaharjoittelijoista maksetaan työehtosopimuksen mukaista tai jopa parempaa palkkaa, kun taas toiset harjoittelijoista joutuvat tulemaan toimeen kuukausitolkulla pelkillä lounaslipuilla. Yliopisto-opiskelijoiden kohdalla palkkaus on useimmiten kohdallaan, kun taas ammattikorkeakoulujen opiskelijat joutuvat tyytymään huomattavasti huonompiin ehtoihin.

Kyselyn mukaan yleisin harjoittelu on kesäaikaan sijoittuva 1–4 kuukauden harjoittelupätkä. Osassa toimituksia harjoittelu on nimensä mukainen, ja harjoittelijalle on asiaankuuluvasti nimetty harjoittelusta vastaava ohjaaja. Taitojen karttuessa harjoittelijalle annetaan vaativampia tehtäviä. Joissakin toimituksissa harjoittelija kuitenkin laitetaan varsin pian harjoittelun alun jälkeen täysipainoiseen työhön ilman asiaan kuuluvaa korvausta. Ammattikorkeakoulujen harjoittelut saattavat olla jopa viiden kuukauden mittaisia.  

Journalistiliiton opiskelijatyöryhmä vaatii, että toimituksissa harjoittelijoita kohdeltaisiin yhdenmukaisesti koulusta riippumatta. Mikäli harjoittelijan työpanos vastaa tavallisen työntekijän työpanosta ja harjoittelija työskentelee vakiovuoroissa täysipainoisesti muiden toimittajien rinnalla, tulee hänelle maksaa siitä työehtosopimuksen ja kulloisenkin työtehtävän vaatima asiaankuuluva palkka.

Opiskelijatyöryhmä toivoo myös, että alan oppilaitoksissa kiinnitettäisiin nykyistä enemmän huomiota opiskelijoiden harjoitteluolosuhteisiin. Opiskelijoita tulisi ohjeistaa harjoittelun pelisäännöistä, jotta opiskelijat eivät päätyisi toimituksiin tekemään harjoittelunsa aikana pelkkää ilmaista työtä. Harjoittelun yhteydessä tehty työ on työnantajan hyväksi tehtyä. Tehdystä työstä kuuluu tekijälle työn tason mukainen korvaus.