Uutiset / 20.02.2013

Eri oppilaitosten opiskelijoita kohdeltava harjoittelussa tasavertaisesti

Journalistiliiton opiskelijayhteistyöryhmän vuonna 2012 luottamusmiehille tekemästä harjoittelukyselystä selviää, että toimitusten harjoittelukäytännöt ovat vähintäänkin kirjavat.

Osalle toimitukseen tulevista opiskelijaharjoittelijoista maksetaan työehtosopimuksen mukaista tai jopa parempaa palkkaa, kun taas toiset harjoittelijoista joutuvat tulemaan toimeen kuukausitolkulla pelkillä lounaslipuilla. Yliopisto-opiskelijoiden kohdalla palkkaus on useimmiten kohdallaan, kun taas ammattikorkeakoulujen opiskelijat joutuvat tyytymään huomattavasti huonompiin ehtoihin.

Kyselyn mukaan yleisin harjoittelu on kesäaikaan sijoittuva 1–4 kuukauden harjoittelupätkä. Osassa toimituksia harjoittelu on nimensä mukainen, ja harjoittelijalle on asiaankuuluvasti nimetty harjoittelusta vastaava ohjaaja. Taitojen karttuessa harjoittelijalle annetaan vaativampia tehtäviä. Joissakin toimituksissa harjoittelija kuitenkin laitetaan varsin pian harjoittelun alun jälkeen täysipainoiseen työhön ilman asiaan kuuluvaa korvausta. Ammattikorkeakoulujen harjoittelut saattavat olla jopa viiden kuukauden mittaisia.  

Journalistiliiton opiskelijatyöryhmä vaatii, että toimituksissa harjoittelijoita kohdeltaisiin yhdenmukaisesti koulusta riippumatta. Mikäli harjoittelijan työpanos vastaa tavallisen työntekijän työpanosta ja harjoittelija työskentelee vakiovuoroissa täysipainoisesti muiden toimittajien rinnalla, tulee hänelle maksaa siitä työehtosopimuksen ja kulloisenkin työtehtävän vaatima asiaankuuluva palkka.

Opiskelijatyöryhmä toivoo myös, että alan oppilaitoksissa kiinnitettäisiin nykyistä enemmän huomiota opiskelijoiden harjoitteluolosuhteisiin. Opiskelijoita tulisi ohjeistaa harjoittelun pelisäännöistä, jotta opiskelijat eivät päätyisi toimituksiin tekemään harjoittelunsa aikana pelkkää ilmaista työtä. Harjoittelun yhteydessä tehty työ on työnantajan hyväksi tehtyä. Tehdystä työstä kuuluu tekijälle työn tason mukainen korvaus.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.