Uutiset / 27.09.2011

Elokuva-tv-tuotannon neuvotteluja jatketaan lokakuussa

Työntekijäjärjestöt, SJL ja TeMe, ovat esittäneet useita muutoksia työehtosopimuksen teksteihin, joista merkittävä osa kohdistuu työaikaan. Työaikamääräyksillä halutaan muun muassa parantaa sopimuksen soveltuvuutta tv-tuotantoon. Muut esitykset kohdistuvat muun muassa palkalliseen isyysvapaaseen, vuosilomaan ja lomapalkankorotukseen sekä tekijänoikeuksiin.

Palkankorotuksista ja sopimuskaudesta ei ole vielä päästy edes keskustelemaan. Tähän on vaikuttanut vahvasti työmarkkinoiden yleistilanne.

Työmarkkinoilla on odotettu valtakunnallisen raamisopimuksen syntymistä ja toisaalta sitä, mitä tapahtuu teknologiateollisuuden neuvottelupöydässä. Tähän mennessä on tapahtunut vähän, mutta ennakoitavissa on, että syyskuun loppuun mennessä tapahtuu.

Syys- ja lokakuun taitteessa päättyy nykyisen elokuva-tv-tessin voimassaolo ja alkaa niin sanottu sopimukseton tila.Sen aikana työehdot käytännössä määräytyvät edelleen irtisanotun työehtosopimuksen mukaan.

Liittojen kesken on sovittu neuvotteluiden jatkamisesta lokakuussa. Ratkaisu pyritään saamaan aikaan lokakuun puoliväliin mennessä. Se tarkoittaisi myös, että palkankorotukset tulisivat taannehtivasti voimaan lokakuun alusta.

Tekstien osalta valmistelutyötä tehdään vielä syyskuun puolella. Isot neuvottelukunnat tapaavat seuraavan kerran perjantaina 7.10.

 
Petri Savolainen

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.