Uutiset / 30.03.2011

BTI:n av-käännöstyöt työneuvoston arviointiin

Työneuvosto on vuonna 2006 käsitellyt MTV Oy:n freekääntäjien työoikeudellista asemaa ja todennut kääntäjät työsuhteisiksi. Muita käännöstyötä koskevia ennakkopäätöksiä ei Suomessa ole.

Palkkatilastojen mukaan toimistokääntäjien ansiot ovat kolmanneksen tai korkeintaan kaksi kolmannesta Ylen ja MTV:n Yhtyneet-sopimuksen mukaan työtä tekevien freekääntäjien ansioista.

– Polkuhinnoittelusta ja epäaidosta yrittäjyydestä kertoo juuri kääntäjien ansiotaso, joka näillä av-käännöstoimistojen freelancereilla on reilusti alle tv-kanavayhtiöiden freekääntäjien, sanoo Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

Ruotsalaisomisteinen BTI irtautui av-käännöstoimistojen työehtosopimusneuvotteluista heti alkuunsa viime keväänä. Perusteluna oli, ettei yrityksessä ole työsuhteisia kääntäjiä. Yhtiön kääntäjien työskentely ei liittojen käsityksen mukaan kuitenkaan poikkea muiden toimisto- tai Yhtyneet-kääntäjien tekemästä työstä.

Suomalainen Pre-Text allekirjoitti uuden työehtosopimuksen helmikuun lopussa.

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.