Uusimmat

BTI:n av-käännöstyöt työneuvoston arviointiin

Akava on tänään lähettänyt lausuntopyynnön työneuvostoon Broadcast Text Internationalin kääntäjien työsuhteisuudesta. Kirjelmän taustalla ovat kääntäjiä edustavat järjestöt, Akavan Erityisalat ja Journalistiliitto.

Työneuvosto on vuonna 2006 käsitellyt MTV Oy:n freekääntäjien työoikeudellista asemaa ja todennut kääntäjät työsuhteisiksi. Muita käännöstyötä koskevia ennakkopäätöksiä ei Suomessa ole.

Palkkatilastojen mukaan toimistokääntäjien ansiot ovat kolmanneksen tai korkeintaan kaksi kolmannesta Ylen ja MTV:n Yhtyneet-sopimuksen mukaan työtä tekevien freekääntäjien ansioista.

– Polkuhinnoittelusta ja epäaidosta yrittäjyydestä kertoo juuri kääntäjien ansiotaso, joka näillä av-käännöstoimistojen freelancereilla on reilusti alle tv-kanavayhtiöiden freekääntäjien, sanoo Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

Ruotsalaisomisteinen BTI irtautui av-käännöstoimistojen työehtosopimusneuvotteluista heti alkuunsa viime keväänä. Perusteluna oli, ettei yrityksessä ole työsuhteisia kääntäjiä. Yhtiön kääntäjien työskentely ei liittojen käsityksen mukaan kuitenkaan poikkea muiden toimisto- tai Yhtyneet-kääntäjien tekemästä työstä.

Suomalainen Pre-Text allekirjoitti uuden työehtosopimuksen helmikuun lopussa.