Uutiset / 05.03.2010

Av-kääntäjien neuvottelut käynnistyivät

Neuvotteluja käydään alan suurten yritysten Broadcast Text International Oy:n, SDI Media Oy:n ja Pre-Text Oy:n sekä Suomen Journalistiliiton, Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n, Akavan Erityisalojen ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton välillä.

Neuvotteluissa on tavoitteena parantaa käännöstoimistoissa työskentelevien av-kääntäjien työehtoja ja nostaa ansiotasoa vastaamaan työn vaativuutta. Lisäksi neuvotteluissa tarkastellaan työsuhteisen työn ja yrittäjätyön välistä rajanvetoa. Enemmistö käännöstoimistojen freelance-kääntäjistä on muodollisesti ammatinharjoittajia, vaikka työ rinnastuu läheisesti palkansaajan asemassa tehtävään työhön. Työneuvosto on arvioinut av-kääntäjien työtä vuonna 2006 ja todennut sen olevan työsuhteista.

"Pääosin muutaman yrityksen kesken jakautuneelle alalle on saatava yleissitova työehtosopimus, joka sitoo kaikki alalla toimivat yritykset vähimmäispalkkioihin ja muihin ehtoihin. Tällöin syöksykierteenomainen hintakilpailu pysähtyy ja käännöstoimistot voivat alkaa pelkän hinnan sijaan kilpailla muun muassa laadulla. Nykyisellään jatkuva hintakilpailu johtaa ennen pitkää siihen, että av-käännösalasta tulee läpikulkuala, kun alipalkatulla työllä ei elä edes ylityöllistettynä", sanoo Suomen Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

Laadusta huolehtivien toimistojen on maksettava kääntäjille palkkioita, jotka mahdollistavat työn tekemisen laadukkaasti ja huolellisesti.

Tavoitteena on turvata alan yritysten ja kääntäjien tulevaisuus sekä tekstitysten laatu, jonka on todettu vaikuttavan suuressa määrin suomalaisten lukutaitoon ja vieraiden kielten ymmärtämiseen.

Neuvotteluja jatketaan keskiviikkona 7. huhtikuuta.

Lisätietoja:

  • Petri Savolainen, edunvalvontajohtaja, Journalistiliitto, 050-534 24 85
  • Hanna Gorschelnik, toiminnanjohtaja, Käännösalan asiantuntijat KAJ, 050 576 2553
  • Maija Rantanen, Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton av-jaosto, maija.rantanen(at)kotiposti.net

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.