Uutiset / 27.01.2011

Av-kääntäjät vetoavat Yleen: Kilpailutukseen reilut kriteerit

Parhaillaan Yle kilpailuttaa käännöstoimintonsa kriteereillä, joissa hinnalle lasketaan liian suuri painoarvo. Halvalla ei saa parasta mahdollista laatua eikä se myöskään mahdollista reiluilla työehdoilla pelaavien käännöstoimistojen pärjäämistä kilpailutuksessa. Ylen tarjouskilpailutus päättyy ensi maanantaina.

 

Samanaikaisesti kaksi isoa käännöstoimistoa, SDI Media ja Pre-Text, neuvottelee työehtosopimusta av-käännösalalle. Av-kääntäjät pyytävät Yleä ottamaan meneillään olevat av-käännöstoimistojen tes-neuvottelut huomioon kilpailutuksessaan. Ylen aikapalkkaisten ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksessa todetaan, että alihankintaa koskeviin sopimuksiin otetaan ehto, jossa alihankkija sitoutuu noudattamaan alansa yleistä työehtosopimusta. Vielä tällaista sopimusta ei käännösalalla ole, mutta neuvottelut ovat olleet käynnissä jo lähes vuoden. Tavoitteena on saada sopimus voimaan mahdollisimman pian.

 

Myös neuvotteluja käyvät liitot, Akavan Erityisalat/KAJ, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ja Suomen Journalistiliitto, ovat kirjelmöineet kilpailutuksesta Yleen.

 

Av-kääntäjät ovat jo pitkään odottaneet työolojen ja palkkioiden kohentuvan työmäärän lisääntyessä huomattavasti, mutta valmiiksi alhainen palkkiotaso tuntuu vain laskevan tai vähintään junnaavaan paikallaan. Käännöstoimistojen nykyinen palkkiotaso vaikeuttaa huomattavasti laadukkaiden käännösten tuottamista. Palkkiotaso on myös muuttamassa alaa väliaikaiseksi työllistäjäksi, vaikka perinteisesti av-kääntäminen on ollut korkeasti koulutettujen ja kokeneiden tekijöiden työtä.

 

 

Lisätietoja:

Petri Savolainen, Suomen Journalistiliitto, 050 534 2485

Elena Gorschkow-Salonranta, Akavan Erityisalat/KAJ, 050 576 2553

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.