Uusimmat

Av-kääntäjät vetoavat Yleen: Kilpailutukseen reilut kriteerit

Käännöstoimistoissa työskentelevät av-kääntäjät ovat lähettäneet Yleen vetoomuksen, jossa pyydetään reiluja kriteerejä tarjouskilpailutukseen. Vetoomuksen allekirjoitti kaikkiaan 135 kääntäjää. Kääntäjät ovat huolissaan alan kehityksestä ja säilymisestä alana, jolla voi halutessaan tehdä työtä vaikka koko työuransa.

Parhaillaan Yle kilpailuttaa käännöstoimintonsa kriteereillä, joissa hinnalle lasketaan liian suuri painoarvo. Halvalla ei saa parasta mahdollista laatua eikä se myöskään mahdollista reiluilla työehdoilla pelaavien käännöstoimistojen pärjäämistä kilpailutuksessa. Ylen tarjouskilpailutus päättyy ensi maanantaina.

 

Samanaikaisesti kaksi isoa käännöstoimistoa, SDI Media ja Pre-Text, neuvottelee työehtosopimusta av-käännösalalle. Av-kääntäjät pyytävät Yleä ottamaan meneillään olevat av-käännöstoimistojen tes-neuvottelut huomioon kilpailutuksessaan. Ylen aikapalkkaisten ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksessa todetaan, että alihankintaa koskeviin sopimuksiin otetaan ehto, jossa alihankkija sitoutuu noudattamaan alansa yleistä työehtosopimusta. Vielä tällaista sopimusta ei käännösalalla ole, mutta neuvottelut ovat olleet käynnissä jo lähes vuoden. Tavoitteena on saada sopimus voimaan mahdollisimman pian.

 

Myös neuvotteluja käyvät liitot, Akavan Erityisalat/KAJ, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ja Suomen Journalistiliitto, ovat kirjelmöineet kilpailutuksesta Yleen.

 

Av-kääntäjät ovat jo pitkään odottaneet työolojen ja palkkioiden kohentuvan työmäärän lisääntyessä huomattavasti, mutta valmiiksi alhainen palkkiotaso tuntuu vain laskevan tai vähintään junnaavaan paikallaan. Käännöstoimistojen nykyinen palkkiotaso vaikeuttaa huomattavasti laadukkaiden käännösten tuottamista. Palkkiotaso on myös muuttamassa alaa väliaikaiseksi työllistäjäksi, vaikka perinteisesti av-kääntäminen on ollut korkeasti koulutettujen ja kokeneiden tekijöiden työtä.

 

 

Lisätietoja:

Petri Savolainen, Suomen Journalistiliitto, 050 534 2485

Elena Gorschkow-Salonranta, Akavan Erityisalat/KAJ, 050 576 2553