Uutiset / 03.03.2011

Av-käännöstoimistojen uusi TES hyväksyttiin

Av-käännöstoimistojen uusi työehtosopimus syntyi, kun suomalainen Pre-Text Oy on ilmoittanut allekirjoittavansa uuden työehtosopimuksen.

Neuvotteluissa mukana ollut monikansallinen SDI Media vetäytyi sopimuksesta loppumetreillä. Toinen monikansallinen av-käännöstoimisto Broadcast Text International irtisanoutui neuvotteluista heti niiden alettua viime vuoden keväällä.

– Uusi sopimus on avaus oikeaan suuntaan! Harmillista tietysti on, että kaksi suurta av-käännöstoimistoa jää sopimuksen ulkopuolelle. Pian myös näemme, miten Yleisradio suhtautuu uuteen sopimukseen ja siirtääkö se parhaillaan ulkoistettavaa osaa käännöstöistään työehtosopimuksen piirissä olevaan yritykseen, kertoo Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

Uusi sopimus rakentuu Ylen ja MTV:n freelance-työtä koskevan Yhtyneet-sopimuksen pohjalle. Sopimuskausi on 1.3.2011–30.9.2013. Vähimmäispalkat ja -palkkiot tulevat kuitenkin sitoviksi vasta 1.1.2012.

Kääntäjiä neuvotteluissa edustavat Akavan Erityisalat/Käännösalan asiantuntijat, Suomen kääntäjien ja tulkkien liittoon kuuluvat av-kääntäjät sekä Suomen Journalistiliitto.

Työneuvostoprosessi Broadcast Textiä vastaan

Liitot valmistelevat työneuvostoprosessia, jossa arvioidaan erityisesti Broadcast Textin kääntäjien työsuhteisuutta. Työneuvosto on vuonna 2006 käsitellyt MTV:n freekääntäjien työoikeudellista asemaa ja todennut kääntäjät työsuhteisiksi. Muita käännöstyötä koskevia ennakkopäätöksiä ei Suomessa ole.

Palkkatilastojen mukaan av-käännöstoimistojen kääntäjien ansiot ovat kolmanneksen tai korkeintaan kaksi kolmannesta Yhtyneet-sopimuksen mukaan työtä tekevien freekääntäjien ansioista.

– Polkuhinnoittelusta ja epäaidosta yrittäjyydestä kertoo juuri ansiotaso, joka näillä av-käännöstoimistojen freelancereilla on reilusti alle tv-kanavayhtiöiden freekääntäjien, päättää Savolainen.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.