Uutiset / 04.03.2010

Ateneum saa kieltää kuvaamisen

Ateneumin taidemuseo saa kieltää valokuvaamisen näyttelytiloissaan.

Valokuvaamisen pitäisi lain mukaan olla yleisölle avoimessa museossa lähtökohtaisesti sallittua. Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan ymmärtää kuitenkin Ateneumin perusteluja kiellolle.

Pajuojan mukaan taidemuseoissa valokuvaamisessa ei liikuta sananvapauden ydinalueella. Silloin kuvauksen kieltäminen rajoittaa sananvapautta vain vähäisessä määrin.

Kuvauskieltoa Ateneumin näyttely- ja kokoelmasaleissa on perusteltu muun muassa museon lainaamille teoksille asetetuilla ehdoilla, teosten turvallisuudella, museokävijöiden yksityisyyden suojalla sekä tekijänoikeuskysymyksillä.

Pajuojan mukaan museo ei voi perustella kieltoa muiden asiakkaiden yksityisyyden suojalla.

Sen sijaan hän pitää merkityksellisenä taideteosten omistajien omaisuuden suojaa ja sitä, että kuvaamisen salliminen saattaisi rajoittaa museolle vastaisuudessa lainattavien teosten määrää.

Pajuojan mukaan kuvauskiellosta olisi säädettävä lailla. Nykyään kuvaus kielletään järjestyssäännöllä.Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.