Uutiset / 08.04.2010

Ammattijärjestöt haluavat turvaa itsensä työllistäjille

Perustettuun työryhmään kuuluvat:

Valtteri Aaltonen (SJL)

Tuuli Vänskä (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL)

Tanja Mikkola (SFJ/SJL)

Ahti Vänttinen (Muusikkojen liitto)

Anu Suoranta (SAK)

Tuire Torvela (Akavan Erityisalat AEK)

Heli Ahokas (STTK)

sekä Työ- ja elinkeinoministeriön luovien alojen hankkeen Työn uudet muodot -alaryhmän työskentelyyn osallistuneet Anna Kähkönen (SFJ/SJL) ja Petri Savolainen (SJL).

Työryhmän kokoonpano osaltaan kertoo, että itsensä työllistäminen on työmarkkinoilla laajeneva ilmiö. Se koskettaa perinteisesti luovia aloja, mutta nykyään myös laajasti koko työmarkkinakenttää ja palkansaajakeskusjärjestöjä.

Itsensä työllistäjät tulkitaan kategorisesti yrittäjiksi, mikä johtaa perusteettomasti eri asemaan verrattuna alan palkansaajiin.

Päivän seminaari osoitti, että parannusta tarvitaan erityisesti sosiaali- ja työttömyysturvaan. Lisäksi ongelmia on muun muassa verotuksessa ja kollektiivisessa neuvotteluoikeudessa.

Journalistiliiton jäsenistä yrittäjiksi tulkittuja itsensä työllistäjiä (noin 1 700 jäsentä) ovat erityisesti lehdistöön työskentelevät freelancerit.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.