Uusimmat

ALMA360-avustajasopimus herättää kysymyksiä

Alma360 on lähestynyt tänään avustajiaan ja pyytänyt palauttamaan uuden avustajasopimuksen 31.10.2013 mennessä. Avustajasopimus on monelta kohdin epäselvä, eikä Journalistiliitto suosita freelancereille sopimuksen allekirjoittamista ennen kuin sopimuksen liittyvät epäselvyydet on selvitetty.

 

Ongelmallinen kohta on esimerkiksi sopimuksen viittaus hinnoittelukäytäntöön. Sopimuksen kohdan 3 mukaan palkkio määräytyy Ostajan hinnoittelukäytännön mukaan. Hinnoittelukäytäntö ei ole sopimuksen liitteenä. Alan kauppatavan mukaisesti myyjä laskuttaa työn sovitun palkkion ja työn mukaan. Sopimuksen allekirjoittanut ei voi tietää, millaista palkkiota hänelle maksetaan.

Sopimuksen mukaan avustaja luovuttaa Alma360 kaupallisen yksinoikeuden aineistoon, koska avustajalla ei ole oikeutta myydä aineistoa uudelleen. Avustajalle jää siis oikeus käyttää aineistoa ainoastaan omassa ei-kaupallisessa toiminnassaan. Tämä on alan kauppatavan vastainen ehto.

Sopimuksen edelleen luovutusoikeus myöntää Alma360:sen asiakkaalle oikeuden käyttää aineistoa vapaasti omissa kanavissaan uudelleen. Lisäksi Alma360:n asiakas voi luovuttaa aineistoa edelleen medialle journalistisiin tarpeisiin asiakkaan julkisuustavoitteiden edistämiseksi. Ehto on epäselvä. Mitä tarkoitetaan journalistisella tarpeella, varsinkin kuin samssa yhteydessä puhutaan asiakkaan julkisuustavoitteiden edistämisestä. Voiko mainos olla tulkittavissa journalistiseksi tarkoitukseksi?

Lisäksi sopimuksen 10 kohdassa on vaikutuksiltaan epäselvä pykälä. Pykälän mukaan sopimus voidaan siirtää vapaasti Alma-konsernin sisällä konsernirakenteen muuttuessa tai osana Ostajan liiketoiminnan mahdollista luovutusta. Sopimuksessa ei ole kuitenkaan määritelty Alma-konsernia.

Tämä sopimusehto voisi mahdollistaa sen, että Alma360 fuusioitaisiin muuhun Alma-yhtiöön, jolloin myös kaikilla Alma-konsernin lehdillä olisi oikeus käyttää avustajan luovuttamaa materiaalia. Lisäksi jos Alma360 päättää myydä liiketoiminnan osan toiselle yritykselle, toinen yritys saa avustajan tekijänoikeudet hyödykseen. Toinen yritys voisi esimerkiksi olla iso lehtitalo tai jokin muu vastaanottaja.

Näin laajojen oikeuksien luovutus ja edelleen luovutus asiakaslehtitalon asiakkaiden tarkoituksiin tulisi ottaa huomioon palkkioissa. Nyt jää hämäräksi, millaiset nuo ostajan palkkioperusteet ovat ja pyritäänkö sopimuksella käytännössä pienentämään palkkioita, kun matkakulut pyydetään leipomaan osaksi palkkiota.

SJL:stä ollaan yhteydessä ALMA360:een ja pyritään saamaan selvyyttä siitä, mihin freelancer oikein sitoutuu sopimuksen allekirjoittaessaan.