Uusimmat

Alma Median kahdet yt-neuvottelut päättyivät

Satakunnan Kansassa ja Iltalehdessä käydyt yt:t päättyivät torstaina 24.3. Journalistien osalta irtisanomisiin ei jouduttu. Kuitenkin journalistista työtä tullaan kummassakin lehdessä organisoimaan uudelleen.

Satakunnan Kansan yt-neuvotteluissa työnantajan arvio henkilökunnan määrän vähentymisestä oli enimmillään 20 henkilötyövuotta. Yt:iden tuloksena vähennystä on kahta vaille ennakoitu eli 18. Kymmenen henkilön nykyiset työtehtävät eivät jatku uudessa organisaatiossa. Uusia tehtävänkuvia on tarjolla kahdelle. Seitsemän kanssa on tehty sopimus työsuhteen päättämisestä. Näistä kolme on Journalistiliiton jäseniä. Lisäksi määräaikaisia työsuhteita päättyi tai tulee päättymään neljän henkilötyövuoden verran.

Henkilöstövähennykset kohdistuvat erityisesti tekniseen taittoon, tietopalveluun, kuvankäsittelyyn, asiakaspalveluun sekä ilmoitustrafiikkiin. Mediamyyntiin sekä puhtaasti journalistisiin tehtäviin ei kohdistunut irtisanomisia.

Toimitus organisoituu uudelleen. Työnantajan antaman tiedotteen mukaan tarkoituksena on eriyttää paperilehteä ja verkkoa sekä korostaa entistä voimakkaammin paikallisuutta.

Iltalehdessä TV-Jätin julkaisu lopetetaan.

Kolmelle vakituiselle, kokoaikaiselle työntekijälle löydettiin korvaavia tehtäviä vastaavilla työehdoilla. Taiton kahden tuntityöntekijän työt TV-Jätissä päättyvät, mutta vaikutus näkyy heidän työtuntimäärässään aikaisintaan syyskuussa. Tähän asti työnantaja on sitoutunut tarjoamaan vastaavan määrän tuntityötä toisilla osastoilla. Yksi työntekijä jää kesällä eläkkeelle.

Petri Savolainen