Uutiset / 25.03.2011

Alma Median kahdet yt-neuvottelut päättyivät

Satakunnan Kansan yt-neuvotteluissa työnantajan arvio henkilökunnan määrän vähentymisestä oli enimmillään 20 henkilötyövuotta. Yt:iden tuloksena vähennystä on kahta vaille ennakoitu eli 18. Kymmenen henkilön nykyiset työtehtävät eivät jatku uudessa organisaatiossa. Uusia tehtävänkuvia on tarjolla kahdelle. Seitsemän kanssa on tehty sopimus työsuhteen päättämisestä. Näistä kolme on Journalistiliiton jäseniä. Lisäksi määräaikaisia työsuhteita päättyi tai tulee päättymään neljän henkilötyövuoden verran.

Henkilöstövähennykset kohdistuvat erityisesti tekniseen taittoon, tietopalveluun, kuvankäsittelyyn, asiakaspalveluun sekä ilmoitustrafiikkiin. Mediamyyntiin sekä puhtaasti journalistisiin tehtäviin ei kohdistunut irtisanomisia.

Toimitus organisoituu uudelleen. Työnantajan antaman tiedotteen mukaan tarkoituksena on eriyttää paperilehteä ja verkkoa sekä korostaa entistä voimakkaammin paikallisuutta.

Iltalehdessä TV-Jätin julkaisu lopetetaan.

Kolmelle vakituiselle, kokoaikaiselle työntekijälle löydettiin korvaavia tehtäviä vastaavilla työehdoilla. Taiton kahden tuntityöntekijän työt TV-Jätissä päättyvät, mutta vaikutus näkyy heidän työtuntimäärässään aikaisintaan syyskuussa. Tähän asti työnantaja on sitoutunut tarjoamaan vastaavan määrän tuntityötä toisilla osastoilla. Yksi työntekijä jää kesällä eläkkeelle.

Petri Savolainen


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.