Uusimmat

Alma Aluemedian yt-päätös jakaa kurjuutta kaikkialle

Noin joka seitsemäs työntekijä saanee lähteä. Journalisteja irtisanotaan ehkä parikymmentä.

Alma Aluemedian eilen päättyneet yt-neuvottelut merkitsevät runsaan 50 journalistin työpanoksen leikkaamista yhtiöstä. Irtisanottavia journalisteja on työnantajan ilmoituksen mukaan mahdollisesti parikymmentä (17,5 henkilötyövuotta).

Kaikkiaan Alma vähentää yli 100 henkilötyövuotta eli pyöreästi joka seitsemännen Alma Aluemedian työntekijän.

– Se on järkyttävän suuri määrä, sanoo Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

Työvoiman vähennykset pitävät sisällään eropaketteja, eläkkeellesiirtymisiä, määräaikaisuuksien päättymisiä ja irtisanoutumisia mahdollisten irtisanomisten lisäksi. Taloudellisia perusteita vähennyksiin ei ole, vaan niitä perustellaan tuotannollisin syin.

Neuvotteluissa käsiteltiin kahta keskenään ristiriitaista kokonaisuutta. Samaan aikaan kun suunniteltiin uutta Alma Aluemedia -kokonaisuutta, mietittiin työpanoksen tarvetta jatkossa ja irtisanottavien määrää.

– Tämä hankaloitti ja myös pitkitti neuvotteluja, ja voi vain arvailla miten se vaikutti henkilökunnan luovuuteen, kun suunniteltiin lehtien tulevaa tekemistä yhdessä, sanoo Savolainen.

– Alma Aluemedialla tarjottavissa olevan työn väheneminen jää nähtäväksi. Uudelleensijoitukset ja -koulutukset on selvitettävä ennen kuin ylipäänsä voidaan irtisanoa.

– Jos uutta työtä ilmaantuu ennen irtisanomisajan päättymistä, pitää irtisanominen peruuttaa. Irtisanomisajan päättymisen jälkeen on vielä yhdeksän kuukauden takaisinottovelvoite. Jos laittomuuksia näissä tapahtuu, liitto tulee riitauttamaan perusteettomat työsuhteen päättämiset.

– Jo nyt tiedetään, että joitakin vakituisia työpaikkoja on tulossa hakuun ja näiden lisäksi eripituisia määräaikaisia työsuhteita. Toivottavaa on, että journalistien uudelleensijoittamisissa onnistutaan ja irtisanomiset saataisiin näin pudotettua mahdollisimman lähelle nollaa, sanoo Savolainen.

– Työnsä menettävien lisäksi myös töihin jäävät tarvitsevat tukea työssä jaksamiseen. Hyvä tapa osoittaa solidaarisuutta ja samalla tukea omaa jaksamista on säännöllisistä työajoista kiinni pitäminen. Ylityötä tehdään esimiehen pyynnöstä, ja siitä voi perustelematta kieltäytyä. Jos ylityötä tehdään, laskutetaan tunnit lehdistön työehtosopimuksen mukaisin kertoimin. Sairaana tai kesälomalla ei tarvitse tehdä työtä, muistuttaa Savolainen.

 

Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Petri Savolainen, 050-534 24 85

Journalistiliitto ja JET-työttömyyskassa tukevat ja neuvovat luottamushenkilöitä ja jäseniä myös kesän ja lomien aikana. Liiton laki- ja työehtopäivystys palvelee kesän aikana numerossa 044-7555 000 arkipäivisin klo 13-16 (heinäkuussa klo 13-15). JET-kassa palvelee numerossa 09-6120 2855 ma-to klo 9-11.