Uutiset / 05.06.2012

Albert Järvisen elämäkertureille sapiskaa Soundi-lainauksista

Lausuntoa Albert Järvisen elämäkerrasta pyysi Järvisestä vuonna 1988 musiikkilehti Soundiin nelisivuisen haastattelun tehnyt toimittaja. Pyyntö koski tekijänoikeutta haastatteluun, artikkelin tekstin muunteluoikeutta sekä sitaattioikeutta.

WSOY:n kustannusyksikkö Johny Kniga julkaisi  laatiman rockmuusikko Albert Järvisen elämäkerran vuonna 2010. Soundin entisen toimittajan mukaan kirjassa on useita sivuja hänen lehtijuttuun kirjoittamaansa ja editoimaansa tekstiä. Hän laski, että 70-80 prosenttia jutusta on päätynyt kirjaan.

Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että hakijan artikkelin lainaaminen näin merkittävässä määrin ei ole ollut tarpeen elämäkerran laatimiseksi eikä siten hyvän tavan mukaista. "Näin merkittävän osan hyödyntäminen artikkelista olisi edellyttänyt tekijän lupaa", neuvosto toteaa.

Lausunnossa puututaan myös siihen, miten alkuperäisen haastattelu on kreditoitu kirjan lainauksissa. Toimittajan artikkeli on mainittu ainoastaan kerran ennen ensimmäistä sitaattia ja toisen kerran kirjan lähdeluettelossa. Muihin, kymmenien sivujen matkalle siroteltuihin ja lainausmerkeillä eroteltuihin sitaatteihin ei ole liitetty tietoa alkuperäisestä julkaisusta.

"Artikkelin ja sen tekijän tunnistetietoja ei ole elämäkerrassa sijoitettu sellaiseen yhteyteen, että lukija voisi ne vaikeuksitta tunnistaa jokaisen lainauksen kohdalla. Lainauksia ei ole merkitty siten, että ne erottuisivat elämäkerran muusta tekstistä tai muista lähteistä. Tekijänoikeusneuvosto katsoo, että lainauksia ei ole tehty hyvän tavan mukaisesti."

Suomen Journalistiliiton juristi Sari Uusi-Rauva sanoo, että lausunto on journalistien oikeuksien kannalta merkittävä: "Tämä vahvistaa näkemystä siitä, ettei toimittajan kirjoittamaa juttua voida siteerata miten vain. Nyt saatiin selkeä rajanveto siitä, missä menee sallitun siteeraamisen raja ja miten alkuperäisen jutun tekijä tulee tekstissä mainita."

Tekijänoikeusneuvoston lausunto syntyi äänestyspäätöksellä. Kolmestatoista jäsenestä kolme jätti eriävän mielipiteen, jonka mukaan lainauksia ei ollut tehty hyvän tavan vastaisesti.

Tekijänoikeusneuvoston lausunnot ovat luonteeltaan suosituksia. Ne eivät oikeudellisesti sido tuomioistuinta eivätkä lausunnon pyytäjää tai tämän vastapuolta.

Tekijänoikeusneuvoston tehtävänä on avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta.

Pekka Vehviläinen


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.