Uusimmat

A-lehtien uusi sopimus vie tekijänoikeudet

A-lehti on uudistanut vanhaa epäselvää avustajasopimusta selkeämmäksi. Uusi sopimus vie käytännössä avustajan kaikki tekijänoikeudet.

Sopimus vie lähtökohtaisesti avustajan kaikki oikeudet

Sopimuksella luovutetaan käytännössä kaikki tekijänoikeudet toimeksiantajalle. Tämä tarkoittaa sitä, että A-lehdillä ja sen konserniyhtiöillä on yksinoikeus luovutettaviin teoksiin. A-lehdillä on oikeus edelleen luovuttaa aineistoa myös kolmannelle tai käyttää aineistoa uudelleen kaupallisesti. Tämä poikkeaa alan kauppatapasopimuksesta (VKL-SJL), jonka mukaan toimeksinantajalla on vapaa käyttöoikeus käyttötarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Kauppatapasopimuksella avustaja ei luovuta kaikkia tekijänoikeuksia toimeksiantajalle. 

Mainoskäyttö

Aineistoa ei luovuteta kolmansien osapuolten mainoskäyttöön. Avustaja ei vastaa aineistossa esiintyvien henkilöiden suostumuksien hankinnasta, jos aineistoa käytetään muuhun kuin toimitukselliseen käyttöön.  A-lehdet voi kuitenkin markkinoida omia ja konserniyhtiöin tuotteitaan avustajan aineistolla. Mainoskäytön rajaaminen ja avustajan vastuun selkeyttäminen on sopimuksessa positiivinen asia.

Oikeuksista voi sopia toisin

Avustaja voi sopia kirjallisesti tekijänoikeuksien jaosta. Suullinen sopiminen ei ole riittävää. Jos avustaja ei halua luovuttaa A-lehdille kaikkia oikeuksia, kannattaa avustajan yrittää neuvotella paremmista tekijänoikeuksista toimeksiantokohtaisesti. Jos kaikki oikeudet luovutetaan toimeksiantajalla, lähtökohtaisesti sen on näyttävä palkkiotasossa.

Journalistiliitto ja SFJ ovat pyytäneet tapaamista A-lehtien sopimuksesta vastaavan henkilön kanssa, jotta sopimuksesta voitaisiin vielä keskustella.