Uusimmat

A-lehdille jättilasku laittomista irtisanomisista

Neljä vuonna 2007 irtisanottua toimittajaa vei Journalistiliiton avustuksella juttunsa oikeuteen. Irtisanomisille ei hovioikeudessakaan löytynyt laillisia perusteita.

Helsingin hovioikeus antoi tänään tuomiot asioissa, joita käsiteltiin edellisen kerran Helsingin käräjäoikeudessa 2009. Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että ulkoistamisen seurauksena oli saavutettu huomattavia kustannussäästöjä ja työsuhteiset työt olivat ulkoistamisen seurauksena vähentyneet.

Irtisanomiset muuttuivat kuitenkin laittomaksi sen vuoksi, ettei työnantaja yrittänyt riittävästi sijoittaa irtisanottuja muihin tehtäviin yhtiössä. Hovioikeus totesi perusteluissaan, että ammattitaitoinen journalisti pystyy lähtökohtaisesti kirjoittamaan mistä asiasta tahansa. Hovioikeus otti kantaa esimerkiksi siihen, että koulutuksen, ammattitaidon ja kokemuksen perusteella yksi henkilö olisi pitänyt uudelleensijoittaa esimiestehtäviin A-lehdissä.

Journalistiliiton lakimies Marianne Leskinen pitää hovioikeuden ratkaisulinjaa kovana mutta oikeudenmukaisena. Vaikka korvaustasot putosivatkin käräjäoikeuden tuomitsemasta tasosta, laittoman irtisanomisen korvaus, vähimmilläänkin vuoden palkka, on kuitenkin edelleen varsin kohtuullinen. Uudelleensijoitusvelvoitteen laajuutta ei ole tällä alalla aiemmin juurikaan käsitelty ja siksi hovioikeuden erinomaisesti perusteltu ratkaisu on merkittävä, Leskinen linjaa.