Uutiset / 24.02.2011

A-lehdille jättilasku laittomista irtisanomisista

Helsingin hovioikeus antoi tänään tuomiot asioissa, joita käsiteltiin edellisen kerran Helsingin käräjäoikeudessa 2009. Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että ulkoistamisen seurauksena oli saavutettu huomattavia kustannussäästöjä ja työsuhteiset työt olivat ulkoistamisen seurauksena vähentyneet.

Irtisanomiset muuttuivat kuitenkin laittomaksi sen vuoksi, ettei työnantaja yrittänyt riittävästi sijoittaa irtisanottuja muihin tehtäviin yhtiössä. Hovioikeus totesi perusteluissaan, että ammattitaitoinen journalisti pystyy lähtökohtaisesti kirjoittamaan mistä asiasta tahansa. Hovioikeus otti kantaa esimerkiksi siihen, että koulutuksen, ammattitaidon ja kokemuksen perusteella yksi henkilö olisi pitänyt uudelleensijoittaa esimiestehtäviin A-lehdissä.

Journalistiliiton lakimies Marianne Leskinen pitää hovioikeuden ratkaisulinjaa kovana mutta oikeudenmukaisena. Vaikka korvaustasot putosivatkin käräjäoikeuden tuomitsemasta tasosta, laittoman irtisanomisen korvaus, vähimmilläänkin vuoden palkka, on kuitenkin edelleen varsin kohtuullinen. Uudelleensijoitusvelvoitteen laajuutta ei ole tällä alalla aiemmin juurikaan käsitelty ja siksi hovioikeuden erinomaisesti perusteltu ratkaisu on merkittävä, Leskinen linjaa.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.