Generell / 07.02.2019

Medling inleddes i av-översättarnas tvist

Av-kääntäjien sovittelu alkoi. Neuvottelupöydän ääressä vasemmalla Bild:
I går (6.2) inleddes medlingen i arbetstvisten om de audiovisuella översättarnas kollektivavtal. På bilden syns parterna när de träffar riksförlikningsman Vuokko Piekkala. Medlingen leds av riksförlikningsman Vuokko Piekkala. Arbetstagarna representeras av Finlands Journalistförbund och av Akavas specialorganisationer. Kollektivavtalet upphörde att gälla den sista januari i år och arbetstagarna har varslat om strejk. Du kan läsa om parternas tidigare förhandlingar här. Översättningsbyråernas representanter träffar arbetstagarnas representanter i morgon, fredagen 8 februari kl.8.30 i Journalistförbundets kansli. Parterna ska förhandla om de frågor som fortfarande är öppna. Medlingen fortsätter hos riksförlikningsmannen onsdagen 13 februari kl.9. Arbetstagarsidans strejkvarsel för den 15 februari är fortfarande i kraft. För ytterligare information, kontakta: Petri Savolainen, intressebevakningsdirektör, Finlands Journalistförbund Tfn. 050 534 2485, petri.savolainen@journalistiliitto.fi Helena Lamponen, chef för intressebevakningsenheten, Akavas specialorganisationer, Tfn. 0201 235 352

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.