I Finland kan vi vara stolta över vår starka av-bransch som är i ständig utveckling och omsätter cirka 1,6 miljarder euro. Den internationellt välmottagna filmen Sisu och animationsserien Mumindalen är goda exempel på produktioner av högsta kvalitet som väckt intresse utomlands och även fungerat som investeringar för Finland.

Den mycket internationella och växande av-branschen skapar inte bara arbetstillfällen för dem som är i branschen utan gagnar också underleverantörer, hotell- och resebranschen samt Finlandsbilden. Branschen har både direkt och indirekt en stor sysselsättningseffekt över hela landet. Därför bör riksdagen också återinföra anslaget för produktionsincitament för den audiovisuella branschen för år 2024 i budgeten. Av-produktionsincitamentet, som administrerars av Business Finland, är ett instrument som främjar tillväxt. Syftet med av-produktionsincitamentet, som administreras av Business Finland, är att öka det internationella intresset för Finland som produktionsland och att främja utveckling, tillväxt och internationalisering av finländska företag.

Business Finland betalar gottgörelse mot realiserade kostnader.

Av-produktionsincitamentet har lyft fram Finland som ett alternativ för internationella produktioner bland andra länder med liknande produktionsincitament.

Den finska av-branschen är en klar tillväxtbransch, men om incitamentetsanslaget inte återförs i budgeten riskerar vi att bryta den utvecklingen. Utan en kontinuerlighet och säkerhet vad gäller finansieringen av av-produktionsincitamentet går åratal av hårt arbete förlorat.

Utan ett produktionsincitament halkar Finland efter de andra nordiska länderna samt Baltikum i branschutvecklingen.

 

Suomen Journalistiliitto – Finlands Journalistförbund

Radio- ja televisiotoimittajien liitto – Radio- och televisionsredaktörernas förbund r.y. 

Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry (Film- och mediearbetarnas förbund i Finland rf)