Generell / 26.04.2024

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare. I hundra år har tidningen erbjudit viktig information och nya insikter för och om dem som jobbar i mediebranschen och om aktuella frågor som berör branschen. Det första numret av tidningen Sanomalehtimies-Journalisten gavs ut 26 april 1924. I det första numret kunde man läsa:

"Våra kolleger i de skandinaviska länderna ha sina egna små facktidningar och man anser där att detta föreningsband mellan de olika tidningsmannakretsarna, central- och övriga organisationer samt mellan de enskilda tidningsmännen varit till nytta. Det kan erinras om att de skandinaviska facktidningarna också ha en särskild plats- och arbetsförmedlingsavdelning, som med tiden kan bli av behovet påkallad även hos oss. Sålunda sänder F.J:s styrelse ut detta sitt lilla tryckalster i hopp om att det måtte träffa sitt mål – och ej hamna direkt i papperskorgen – och att det genom sitt innehåll kunde förmå hos sina läsare väcka ett större och mer bestående intresse än tidigare för vår tidningsmannakårs gemensamma, inre yrkesangelägenheter."

Tidningens 100-årsjubileum uppmärksammas också på Journalistikens dag 10 oktober. Journalistikens dag ordnas i Glaspalatset i Helsingfors efter en paus på flera år. Mer information om dagen kommer närmare.

Läs också Marcus Flomans artikel i Journalisten 16 januari 2024: De svenska artiklarna i Journalisten – på 100 år från slump till medvetna val

Läs tidningen Journalisten här.

Så här såg tidningens första sida ut i det första numret 1924.

Sanomalehtimies – Journalisten 1924.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistreglerna har förnyats

Journalistreglerna, vilka utgör grunden för vad som anses vara god journalistisk sed, har förnyats. De nya reglerna träder i kraft 1 oktober 2024.