Nya huvudförtroendepersoner väljs i oktober, i enlighet med Journalistförbundets och Medieförbundets kollektivavtal.

Det här innebär att pressen och förlagsredaktörerna väljer förtroendepersoner för en två års mandatperiod. Den nya perioden börjar i januari 2024 och räcker till sista december 2025.

Huvudförtroendepersoner väljs i mån av möjlighet i alla företag där det finns minst tre medlemmar i Journalistförbundet. Utöver huvudförtroendepersonen väljs en vice huvudförtroendeperson och i stora tidningsföretag väljs också avdelningsförtroendepersoner.

Ifall inga av dessa val kan förrättas väljs en kontaktperson vars namn förmedlas till Journalistförbundet. Via hen kan förbundet sedan skicka information och meddelanden.

Ifall redaktionen har en egen arbetarskyddsfullmäktig lönar det sig att välja denna samt två vice arbetarskyddsfullmäktige på samma gång som man väljer huvudförtroendeman. Ifall man på arbetsplatsen väljer en gemensam arbetarskyddsfullmäktig för alla personalgrupper kan valet förrättas i november-december.

Föreningar och fackavdelningar får information om valen från Journalistförbundet.

Du hittar mer info här.