Generell / 04.02.2019

Av-översättarna varslade om strejk

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala (vas.) otti vastaan av-kääntäjien historiallisen lakkovaroituksen Journalistiliiton Petri Savolaiselta ja Akavan Erityisalojen Helena Lamposelta 1.2.2019. Bild:
Finlands Journalistförbund och Akavas specialorganisationer meddelade i fredags (1.2.2019) att de audiovisuella översättarna strejkar i ett dygn i mitten av februari. De audiovisuella översättarnas kollektivavtal upphörde att gälla den sista januari 2019.  Avtalsparterna har förhandlat om ett nytt avtal sedan 10 januari i år. Eftersom parterna inte lyckats komma överens är frågan nu på riksförlikningsmannens, Vuokko Piekkalas (bilden, t.v.) bord. En av de svåraste frågorna i förhandlingarna har varit arbetstagarnas krav på arvoden för egenanställda som är beroende av sin uppdragsgivare. Arbetsgivarna vill inte att sådana arvoden ska fastställas i kollektivavtalet. Arbetstagarsidan har gett strejkvarsel. Strejken ska börja fredagen 15 februari kl. 13.00 och ta slut lördagen 16 februari kl.12.59.
Arbetskonflikten gäller arbete som omfattas av  av-översättarnas kollektivavtal i samtliga av-översättningsföretag i Finlands – förutom Saga Vera. Strejken gäller inte heller av-översättningar vid Yle. Strejken omfattar inte arbete som görs för att säkra människors liv och hälsa. – Frågan om arvoden är central för av-översättarnas inkomst. I dagsläge har cirka 80 procent av av-översättarna ingen möjlighet att påverka översättningarnas pris, säger Petri Savolainen (bilden, längst till höger),  Journalistförbundets intressebevakningsdirektör. – I ett större perspektiv handlar det också om de egenanställdas rätt till kollektiva avtal - särskilt egenanställda som är beroende av en uppdragsgivare, säger Helena Lamponen (bilden, i mitten), chef för intressebevakningsenheten vid Akavas specialorganisationer. Konkurrenslagen hindrar inte att egenanställda som har ett beroendeförhållande till sin uppdragsgivare går samman och gör avtal även om man ofta hör dem som påstår det motsatta. Enligt ett prejudikat från EU-domstolen ska dessa egenanställda likställas med anställda. Kollektivavtalet som arbetskonflikten gäller är avtalet mellan Finlands Journalistförbund och Akavas specialorganisationer och av-översättningsföretagen (BTI Studios Oy, BTI Studios Finland Oy, Pre-Text Oy, Rosmerlnternational Osk och Saga Vera Oy). För ytterligare information, kontakta: Petri Savolainen, intressebevakningsdirektör, Finlands Journalistförbund Tfn. 050 534 2485 petri.savolainen@journalistiliitto.fi Helena Lamponen, chef för intressebevakningsenheten, Akavas specialorganisationer, Tfn. 0201 235 352

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.