Generell / 25.05.2023

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho: Regeringsförhandlarna har diskuterat betydande försämringar i anställdas rättigheter

Kvinna med mörkt hår och svartvit blus med figurer talar i en mikrofon från en talarsstol.
Hanne Aho, Journalistförbundets ordförande. Arkivbild. Foto: Heli Saarela. Bild:
I sin lägesrapport på Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte lyfte Journalistförbundets ordförande Hanne Aho upp de pågående regeringsförhandlingarna. I regeringsförhandlingarna har frågan om lokala avtal lyfts fram – som ett alternativ till allmänna bindande kollektivavtal.”Att skriva in lokala avtal, utan ramvillkor, i regeringsprogrammet skulle vara en markant försämring av hela systemet med kollektivavtal. Målsättningen är att försämra de anställdas rättigheter”, säger Hanne Aho. Enligt Aho är förslagen om lokala avtal om arbetsvillkor i Finland ofta i obalans. ”Arbetsgivaren vill inte utvidga de anställdas rättigheter, endast sina egna.” Hon säger företagsvärlden ofta lyfter fram Tyskland och Sverige som goda exempel på hur man smidigt kan förhandla lokalt. ”De glömmer samtidigt att nämna hur anställda i de här länderna har helt annorlunda, bredare, rättigheter.” De anställda kan till exempel ha representation, med beslutanderätt, i bolagens styrelser samt bred tillgång till konfidentiell information. De anställda har med andra ord betydligt större möjligheter att påverka företagens beslut. ”Lokala avtal borde också ge möjlighet till lokala stridsåtgärder”, säger Aho.

Medveten försämring av anställdas rättigheter

Hanne Aho är orolig över övriga förslag som skulle försämra de anställdas rättigheter. Begränsning av strejkrätten, höjning av strejkavgifter, utökning av lokala avtal med mera är som enskilda förslag kanske inte oöverkomliga. Men, då man sakta men säkert gnager och stramar åt rättigheterna så strävar man målmedvetet efter att försämra anställdas rättigheter. Hanne Aho lyfte också fram diskussionen om Yle. Under regeringsförhandlingarna har olika parter föreslagit rejäla nedskärningar i Yles finansiering. ”Det är mycket oroväckande. Ifall nedskärningarna förverkligas skulle de ha en betydande inverkan på Yles möjlighet att förvekliga sitt lagstadgade uppdrag och på medborgarnas möjligheter att få information. Sådana nedskärningar får inte göras”, säger Aho. I slutet av sitt tal påminde Aho om att Journalistförbundet ska fortsätta arbeta för att förbättra frilansarnas villkor. Journalistförbundets mål är att lika lön betalas för lika arbete. ”Det är vårt gemensamma intresse”, säger Aho.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.