I ett ställningstagande 26 maj 2023 kräver Journalistförbundet lika ersättning för samma jobb. Ställningstagandet gjordes på fullmäktiges vårmöte. (mer …)