Generell / 21.05.2017

Hanne Aho vill se ödmjukhet på Yle

Ordförande Hanne Aho talade på fullmäktiges vårmöte och tog upp bland annat Yle, frilansarnas arbetsvillkor och höstens förhandlingar om nya kollektivavtal. Bild:
”De senaste månadernas turbulens på Yle har satt orimligt stor press på enskilda anställda”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. I sitt linjetal på fullmäktiges vårmöte lyfte hon särskilt upp diskussionen som förts inom och om det statliga public-service-bolaget under de senaste månaderna. Aho påpekar att Yles anställda varit tvungna att tänka både på avslutade och pågående samarbetsförhandlingar och på diskussionen om Yles lednings agerande i den så kallade Terrafame-rapporteringen. Aho deltog nyligen också i en TV-diskussion om temat (A-teema, TV1, 17 maj 2017). ”Vi måste komma ihåg att Yle är ett företag med hundratals proffsiga programarbetare. Diskussionen om huruvida ledningen gett efter politikers påtryckningar eller inte berör direkt endast en liten del av de anställda. Trots detta påverkar diskussionen alla anställda.” Ordförande Aho lyfte också fram professor Olli Mäenpääs utredning om Yle, vilken publicerades i veckan. ”Rapporten visar tydligt att den finska nyhets- och aktualitetsredaktionen har problem både inom organisationen och inom det journalistiska ledarskapet.” Enligt Aho är det viktigt att publiken kan lita på Yle och att alla anställda på Yle känner att de i svåra situationer får stöd av sin förman. ”Ledningen bör nu visa ödmjukhet. Den bör också visa att det finns en starkt vilja till förändringar”, säger Aho.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.