Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Journalistiliiton logo mustavalkoisena

Journalistförbundet samlas till fullmäktige

Journalistförbundets högsta beslutsfattande organ, fullmäktige, samlas i dag och i morgon i Helsingfors. Under två dagar, 18–19 maj, ska de knappt 80 ledamöterna behandla bland annat verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2016. Ledamöterna ska också diskutera behovet av att förnya grunderna för betalning av medlemsavgifterna.

Nyheter från fullmäktige publiceras i Journalistförbundets nyhetsflöde.