Generell / 15.05.2017

Yle-rapport: brister i det journalistiska ledarskapet

Yle är oberoende men det journalistiska ledarskapet bör förnyas. Det konstaterar professor Olli Mäenpää i en utredning om Yle som publicerades i dag. Enligt utredningen har det så kallade Terrafamefallet inte behandlats tillräckligt grundligt i mediehuset. Utredningen rekommenderar att Yles styrelse ser över det journalistiska ledarskapet i Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamhet och drar sina slutsatser. Olli Mäenpää är professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet. Han har tidigare varit ordförande för Opinionsnämnden för massmedier. Olli Mäenpää hittar de största bristerna i nyhets- och aktualitetsverksamhetens (U&A) organisation och verksamhet. Enligt utredningen finns det tydliga skillnader i ledarskapet vid de olika enheterna. Svenska Yle skriver att ledarskapet i nyhets- och aktualitetsverksamheten är tydligare definierat av det juridiska ansvaret i pressfrihetslagen. ”Det innebär i praktiken att ledarskapet är mer hierarkiskt än hos de andra enheterna. Rapporten konstaterar att U&A är en betydligt större enhet än de andra, varför behovet av ett tydligt ledarskap också är större. Den typen av ledarskap leder ändå till en juridisk försiktighet och undvikande av risktagande i ledarskapet istället för journalistiskt mod och kritisk granskning av makten, konstaterar rapporten. Ett dylikt ledarskap uppmuntrar inte heller till initiativtagande redaktörsarbete.” Redaktörerna upplever också att de inte kunnat lita på redaktionsledningen i alla lägen. Yle publicerade utredningen måndagen 15 maj. I utredningen granskar Olli Mäenpää förutom lagstiftningen och Yles interna riktlinjer också hur journalistiska principer, särskilt dem om oberoende, förverkligas. Mäenpää intervjuade 48 personer av vilka största delen var centrala aktörer anställda på Yle. I intervjuerna framkom det att det inte är ovanligt att beslutsfattare försöker påverka Yles journalistiska beslut. Journalisterna upplevde i huvudsak att försöken inte påverkar deras journalistik. Mäenpää bedömer att Yle är oberoende men rekommenderar att påverkningsförsöken inte ska nonchaleras som ”landets sed”. Direkta påverkningsförsök ska nå över nyhetströskeln. Journalistförbundets ordförande Hanne Aho är nöjd över att Yle lät göra en oberoende utredning. Slutresultatet är enligt henne bra och grundligt. ”Rapporten är äkta och det är mycket viktigt.” Enligt Aho bör man nu diskutera rapportens rekommendationer och hur de ska förverkligas. Aho är orolig för att nyhetsverksamheten vid Yle präglats av försiktighet och av att man försökt undvika risker. ”Om det första man tänker på är att vara försiktig och undvika risker så kan yttrandefriheten inte tryggas”, säger Aho, Hon påpekar också att journalister alltid ska kunna lita på att de har den journalistiska ledningens stöd i svåra situationer. Texten baserar sig på Marja Honkonens artikel i Journalisten. I den finns en grundligare beskrivning (på finska) av det så kallade Terrafamefallet och statsminister Juha Sipiläs påtryckningsförsök.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.