Generell / 21.05.2021

Fullmäktiges vårmöte i ett nötskal – kolla vilka frågor ledamöterna diskuterade

Journalistförbundets fullmäktige, som är förbundets högsta beslutsfattande organ, samlades till vårmöte 20–21 maj 2021. De 79 ledamöterna från olika håll i landet deltog på distans. Vad hände på fullmäktige? Vad pratade ledamöterna om? Vilka beslut fattades? Nedan hittar du en kort sammanfattning från mötet: Journalistförbundets ordförande Hanne Aho föreslog i sitt öppningstal att Journalistförbundet initierar flexiblare arbetsformer för att göra det enklare att kombinera arbete och fritid. Hon lyfte också fram situationen med mediestödet. Här kan du läsa mer om Hanne Ahos tal. På torsdagen premierades medlemmar som gjort en särskild insats för sin organisation eller arbetsgemenskap under 2019. På fredagen delades utmärkelser ut för gärningar som som gjorts 2020. Läs mer om utmärkelserna i nyheten här. Journalistförbundets andelslag Medielaget presenterade sitt bokslut för 2020. Trots coronapandemin klarade sig andelslaget bra. Medlemsantalet växte under året med 27. I slutet av året hade Medielaget 262 medlemmar. Medielagets resultat var cirka 47 500 euro. Fullmäktige behandlade Helsingforsnejdens journalisters initiativ att utveckla utskottsarbetet. Journalistförbundet har i dag 15 utskott med olika funktion, bland annat utbildningsutskottet, ekonomiutskottet och olika utskott för kollektivavtal. I initiativet föreslog föreningen att förbundet skulle göra en utredning om utskottens verksamhet och skrida till åtgärder efter det. Fullmäktige bestämde att en utredning inte görs. Utskotten är väldigt olika till sin karaktär och en del har redan tagit i bruk nya verksamhetsmodeller. Fullmäktige fattade beslut om att utskotten ska förbättra introduktionen av nya och att de ska öppna sin verksamhet i förbundets olika kommunikationskanaler. Fullmäktige befullmäktigade styrelsen att godkänna nya kollektivavtal. Fullmäktige behandlade bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2020. Året präglades av kollektivavtalsförhandlingar och av coronapandemin. På fullmäktiges frågestund svarade styrelsen på ledamöternas frågor. Bland annat distansarbete och frilansarnas företagshälsovård diskuterades. Fullmäktige gjorde ett ställningstagande där man fördömer Belarus agerande mot journalister, medier och mot yttrandefriheten och pressfriheten i landet.   Kort fakta om fullmäktige:
  • Består av 79 ledamöter som valts bland Journalistförbundets 17 medlemsföreningar.
  • Ordförande är Tapio Räihä, som representerar Radio och tevejournalisternas förbund. Första viceordförande är Ilja Ojala från Helsingforsnejdens journalister och andra viceordförande är Sini Silvan från Åbo journalistförening.
  • Ledamöterna väljs för en fyra år lång mandatperiod. Nuvarande fullmäktiges mandatperiod är 2019–2022.
  • Journalistförbundets ordförande är Hanne Aho som lett förbundet sedan 2015. Hon återvaldes till ordförande 2019.
   

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.