Journalistförbundets fullmäktige, som är förbundets högsta beslutsfattande organ, samlades till vårmöte 20–21 maj 2021. De 79 ledamöterna från olika håll i landet deltog på distans. Vad hände på fullmäktige? Vad pratade ledamöterna om? Vilka beslut fattades? Nedan hittar du en kort sammanfattning från mötet:

(mer …)