Generell / 20.05.2021

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho: flexibilitet i arbetet – fler arbetstillfällen för frilansarna

Hanne Aho talar på Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte 20 maj 2021. Bild:
Journalistförbundets ordförande Hanne Aho föreslår att förbundet initierar nya arbetsformer som skulle ge mer flexibilitet mellan arbete och fritid. Hanne Aho talade på Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte 20 maj 2021. "Människor kunde ha fler valmöjligheter när det gäller hur mycket de jobbar och när de jobbar. En person vill kanske ha en lång semester på vintern, en annan kanske vill vara ledig på fredagarna och en tredje vill arbeta sex timmars arbetsdagar. Givetvis skulle sådana här arrangemang påverka lönen men det finns de som skulle dra nytta av liknande tillfälliga lösningar." Enligt Hanne Aho kunde en ny modell för arbetet stödja personer som önskar mer flexibilitet i sitt arbete. Samtidigt skulle arbetet räcka till för dem som vill arbeta mer, till exempel deltidsanställda och frilansar. Arbetsvillkoren och ersättningarna ska motsvara ersättningarna och villkoren som de fast anställda har. Beslutet om mediestödet viktigt för demokratin Ordförande Hanne Aho lyfte också fram situationen med det statliga mediestödet. En arbetsgrupp vid Trafik- och kommunikationsministeriet överräckte i april i år sin rapport till trafik- och kommunikationsminister Timo Harakka.  Arbetsgruppen som skrivit rapporten var enig om mediestödets betydelse. I regeringens halvtidsöverläggning blev det ändå klart att regeringen inte reserverat pengar för ett mediestöd i tilläggsbudgeten. "Beslutet om att stödja eller om att låta bli att stödja medierna är ett oerhört viktigt beslut som påverkar den finländska demokratin", säger Hanne Aho.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.