Generell / 21.05.2021

Utmärkelser delades ut på Journalistförbundets fullmäktigemöte

Hanne Aho överräckte distansblommor åt dem som premierats för sina insatser 2019 och 2020. Foto: Heli Saarela Bild:
I samband med fullmäktiges vårmöte 2021 delades flera utmärkelser ut. På grund av coronapandemin delades inga utmärkelser ut i fjol. I år delades därför utmärkelser ut för både 2019 och 2020. De premierade 2019 är Satu Björn, Norra Finlands journalisters studieutskott samt valborgstidningen Ampiainen. Arbetsplatsgemenskapens stjärna 2019 är Satu Björn. Satu Björn har gjort en lång karriär som redaktionens assistent inom Otavamedia. Hon har i flera år varit arbetarskyddsfullmäktig och varit aktiv inom redaktionsavdelningen. Hon står stadigt på den anställdas sida och vågar försvara anställda, också i besvärliga situationer. Årets organisationsgärning 2019: Pohjois-Suomen Journalistit rf:s studieutskott, PoJo (Norra Finlands journalister) premieras för sina utbildningar. Under 2019 ordnade PoJo sammanlagt sex utbildningar med olika teman. Varje utbildning hade kring 20 deltagare och utbildningarna utvecklade deltagarnas yrkeskunskap. Studieutskottet lyckades förträffligt i sitt uppdrag. I utskottet ingick: Tiia Haapakangas, Päivi Kangasniemi, Anna Kilponen och Mari Molkoselkä. Årets organisationsgärning 2019, hedersomnämnande ges till Valborgstidningen Ampiainen, ISSY (Östra Finlands journalistförening). Förutom stickande humor ger tidningen Ampiainen (getingen) inkomster till upphovsmakarna och utgivaren. Tidningen görs årligen av en arbetsgrupp på fyra tills ex personer. Med intäkterna från lösnummerförsäljningen  ordnar ISSY varje vår en kulturresa för sina medlemmar till föreningens ursprungsort Viborg. Att som en liten förening upprätthålla denna tradition är en stor föreningsgärning. De premierade 2020 är Aamulehtis redaktionsavdelning, RTRF och FAO, samtliga aktiva inom Journalistförbundets föreningar och organisationer samt Journalisternas stödfond. Arbetsplatsgemenskapens stjärna 2020 är Aamulehtis redaktionsavdelning. Redaktionsavdelningen har arbetat långsiktigt med att skapa samhörighet på arbetsplatsen och är en naturlig del av vardagen på tidningen. Medlemmarna frågar inte vad redaktionsavdelningen gör utan föreslår saker som avdelningen borde ta ställning till.  Arbetsplatsgemenskapens stjärna 2020 är RTRF och FAO som arbetat för Yhtyneet-frilansarnas arbetshälsovård. En fin insats som förbättrar frilansarnas ställning premieras. Frilansarnas fackavdelning FAO:s medlemmar har länge önskat att de skulle omfattas av arbetshälsovård: i olika enkäter har frågan återkommit år efter år. FAO:s förtroendeperson Ingrid Svanfeldt, Journalistförbundets jurist Tuomas Aalto, Yles chef för arbetsförhållanden Manu Laapas och Yles HR-chef Sami Toiviainen förhandlade under 2020. Förhandlingarna gällde frilansarnas möjlighet att få samma arbetshälsovård som fast anställda och visstidsanställda vid Yle har. Förhandlingarna nådde till slut ett resultat. Årets organisationsgärning 2020: utredningsarbetet som ledde till att visstidsanställda på Yle fick fast anställning. Journalistförbundet fick flera förslag där olika personer nominerades till årets organisationsgärning med anledning av processen som slutligen ledde till att flera visstidsanställda fick fast anställning på Yle. I stället för att premiera en enskild person eller några enskilda personer premieras själva skeendet: att visstidsanställda fastanställdes. Hedersomnämnande 2020 Alla föreningsaktiva i Journalistförbundet. Året som gick har påverkat föreningsarbetet i grunden. I avdelningar och i föreningar har man varit tvungen att ta i bruk nya verktyg och att lära sig nya sätt att verka. Man har varit tvungen att inhibera eller flytta evenemang som planerats under en lång tid. Tack vare våra aktiva medlemmars flexibilitet och förmåga att anpassa sig till den utmanande verkligheten har Journalistförbundet bibehållit sin styrka. Särskilt omnämnande 2020 Stödfonden för journalister Under de senaste två åren har det blivit klart att journalister som utsätts för hat eller trakasserier, särskilt om de arbetar som frilansar eller med visstidskontrakt, är sårbara. Behovet av terapeuten som arbetar för stödfonden har varit stort. På stödfondens webbplats finns också en handbok för hur man ska agera om man utsätts för hat och trakasserier på webben.    

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.