Generell / 11.01.2019

Förhandlingarna om av-översättarnas kollektivavtal inleddes

Förhandlingarna om de audiovisuella översättarnas nya kollektivavtal inleddes torsdagen 10 januari. På den första träffen presenterade arbetstagarorganisationerna, Finlands Journalistförbund och Akavas specialorganisationer, sina förhandlingsmål. Arbetsgivarna har ännu inte presenterat sina mål. Förhandlingarna fortsätter den 23 januari. Arbetstagarrepresentanterna har bjudit in översättningsbyråerna BTI:s och SDI Medias koncernrepresentanter att delta i de fortsatta förhandlingarna. AV-översättningsbyråernas kollektivavtal tar slut 31 januari 2019. Avtalet har varit i kraft i ett år och är undertecknat av BTI Studios Oy, BTI Studios Finland Oy, Pre-Text Oy, Rosmer International Osk och Saga Vera Oy samt av översättarnas representanter Finlands Journalistförbund och Akavas specialorganisationer. Byråerna Stellar Text Oy och SDI Media Oy var inte med i avtalet. Arbetstagarrepresentanternas förhandlingsmål (på finska): Av-kääntäjät, tes-tavoitteet 2019 (pdf) Hankintapalkkiot (pdf) För ytterligare information, kontakta: Petri Savolainen, intressebevakningsdirektör, Finlands Journalistförbund Tfn. 050 534 2485 petri.savolainen@journalistiliitto.fi Helena Lamponen, chef för intressebevakningsenheten,Akavas specialorganisationer Tfn. 0201 235 352

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.