Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Förhandlingarna om av-översättarnas kollektivavtal inleddes

Förhandlingarna om de audiovisuella översättarnas nya kollektivavtal inleddes torsdagen 10 januari.

På den första träffen presenterade arbetstagarorganisationerna, Finlands Journalistförbund och Akavas specialorganisationer, sina förhandlingsmål. Arbetsgivarna har ännu inte presenterat sina mål.

Förhandlingarna fortsätter den 23 januari. Arbetstagarrepresentanterna har bjudit in översättningsbyråerna BTI:s och SDI Medias koncernrepresentanter att delta i de fortsatta förhandlingarna.

AV-översättningsbyråernas kollektivavtal tar slut 31 januari 2019. Avtalet har varit i kraft i ett år och är undertecknat av BTI Studios Oy, BTI Studios Finland Oy, Pre-Text Oy, Rosmer International Osk och Saga Vera Oy samt av översättarnas representanter Finlands Journalistförbund och Akavas specialorganisationer. Byråerna Stellar Text Oy och SDI Media Oy var inte med i avtalet.

Arbetstagarrepresentanternas förhandlingsmål (på finska):

Av-kääntäjät, tes-tavoitteet 2019 (pdf)

Hankintapalkkiot (pdf)

För ytterligare information, kontakta:

Petri Savolainen, intressebevakningsdirektör, Finlands Journalistförbund

Tfn. 050 534 2485

petri.savolainen@journalistiliitto.fi

Helena Lamponen, chef för intressebevakningsenheten,Akavas specialorganisationer

Tfn. 0201 235 352