Journalistförbundets kollektivavtalsförhandlingar väntar, liksom många andra förhandlingar, på resultatet från exportbranschens lösningar i kollektivavtalsförhandlingar, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Hon gav en inblick i aktuella arbetsmarknadsfrågor på fullmäktigemötet den 12 december i Helsingfors.

(mer …)