Generell / 02.12.2022

Journalistförbundet kräver att yttrandefriheten tryggas – nedskärningar i kultur- och mediebranschen är ett hot mot demokratin

Förutsättningarna för finländsk yttrandefrihet, kultur och demokrati bör säkras genom att trygga medie- och kulturbranschen tillräckliga verksamhetsmöjligheter. Det säger Journalistförbundets högsta beslutsfattande organ, fullmäktige, i ett ställningstagande. Journalistförbundet motsätter sig förslag som försvagar de finländska medierna.  Beredskap inom informationsförmedling är en del av vår nationella säkerhet. Det är viktigt att vi håller fast vid självständiga finländska medier, som är oberoende från multinationella storbolag.  I sina alternativa budgetar föreslår Samlingspartiet och Sannfinländarna att Yles budget minskas med över 100 miljoner euro. Samlingspartiet skulle dessutom avskaffa tidningarnas tidsbundna utdelningsstöd, en åtgärd som hotar tidningsutdelningen i glesbygden.  Om oppositionens föreslagna nedskärningar blir verklighet så innebär det ett förödande slag mot den finländska nyhets- och kulturproduktionen.  Nedskärningar i Yles verksamhet skulle innebära ett hot mot finländska filmer, tv-produktioner och musikproduktioner. Nedskärningar leder till arbetslöshet och slår hårt mot en redan utsatt kulturbransch. Om yttrandefriheten begränsas genom nedskärningar inom kultur och medier är vi inne på en farlig väg. Förutsättningar för en demokrati är att det finns oberoende och nationellt heltäckande medier. Det får inte finnas vita fläckar på den finländska nyhetskartan. Regionala och lokala mediers nyhetsverksamhet bör tryggas Journalistförbundet betonar att Yle och kommersiella medier tillsammans försvarar de finländska medierna som är självförsörjande och som utgör en del av landets beredskap.    För ytterligare information: Journalistförbundets  fullmäktiges ordförande Antti Laakso, tfn 040 526 1637. Journalistförbundets styrelseordförande Hanne Aho, e-post hanne.aho@journalistiliitto.fi.  

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.