Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Över 80 personer med allvarlig uppsyn håller i fotografier av personer. På fotona står namnet på personen samt ett årtal. Årtalet visar längden på fängelsedomen. I förgrunden finns Belarus flagga som hålls uppe av en person. Journalistförbundets fullmäktige visade sitt stöd för fängslade kolleger i Belarus. Foto: Heli Saarela.

Journalistförbundets fullmäktige visade stöd för kolleger i Belarus

Journalistförbundets fullmäktige visade sitt stöd och sin solidaritet för förföljda och fängslade journalister i Belarus.

Fullmäktige inledde vårmötets andra dag med en manifestation för kolleger i Belarus. Ledamöterna höll upp bilder av 33 fängslade kolleger samtidigt som deras namn lästes upp av Salla Nazarenko, sakkunnig i internationella frågor.

“Många europeiska journalistorganisationer, bland annat i Sverige och Litauen, har deltagit i liknande manifestationer”, säger Nazarenko.

Vill du också manifestera stöd för kolleger i Belarus på din arbetsplats? Du hittar anvisningar på Belarus Journalistförbunds webbplats.