Generell / 14.03.2023

Medie- och kulturorganisationer: Läsning får inte beskattas!

Medie- och kulturorganisationer kräver i en kampanj att mervärdesskatten på böcker och tidningar sänks till noll. I dag är skattesatsen 10 procent. EU:s medlemsländer kan, om de så önskar, sänka mervärdesskatten på tryckta och digitala tidningar och böcker till noll. Det här beslutet kan fattas av Finlands nya regering. Kravet på att avskaffa mervärdesskatten på tidningar och böcker finns med i Journalistförbundets målsättningar för regeringsprogrammet. Kampanjen har initierats av av Journalistförbundet och stöds av Medieförbundet, Nyhetsmediernas förbund, Tidskrifternas förbund, Finlands förlagsförening, Finlands Författarförbund och Finlands svenska författareförening. Kampanjen syns i organisationernas sociala medier före och efter riksdagsvalet. I en jämförelse med andra EU-länder hör Finland till se länder som har högst beskattning på tidningar och böcker. Finländare har rätt att läsa, till ett rimligt pris. Här hittar du mer fakta om kampanjen.  Här hittar du Journalistförbundets målsättningar för regeringsprogrammet (på finska).

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.