Generell / 14.12.2023

Journalistförbundet: “HFD:s beslut ett hot mot yttrandefriheten”

Journalistförbundet: “HFD:s beslut ett hot mot yttrandefriheten”

Högsta förvaltningsdomstolens beslut (11.12.2023) om att de rättegångskostnader som arbetsgivaren betalat för en journalist ska betraktas som skattepliktig lön är ett farligt prejudikat inom finländsk journalistik, anser Journalistförbundet.

“Beslutet är förbluffande. Mod att ta tag i svåra och kontroversiella frågor är grundläggande inom journalistiken. Ifall man på grund av sitt arbete kan råka i orimligt stor ekonomisk nöd kan det leda till självcensur. Beslutet är ett hot mot yttrandefriheten”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

I Europa har så kallade SLAPP-åtal blivit ett stort problem. SLAPP är en förkortning av engelskans Strategic litigation against public participation och syftar på missbruk av juridiska metoder för att hota och skrämma någon, vanligen journalister, till tystnad. Högsta förvaltningsdomstolens beslut handlar i grunden om samma problematik – att en journalist kan råka ut för en orimligt stor ekonomisk börda på grund av sitt jobb.

Journalistförbundet anser, precis som Opinionsnämnden för massmedier, att skattelagarna bör ändras så att rättegångskostnader som uppstår på grund av ens arbete inte ska ses som skattepliktig lön.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut (11.12.2023) hittar du här.


Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.