Generell / 14.12.2023

Journalistförbundet: “HFD:s beslut ett hot mot yttrandefriheten”

Journalistförbundet: “HFD:s beslut ett hot mot yttrandefriheten”

Högsta förvaltningsdomstolens beslut (11.12.2023) om att de rättegångskostnader som arbetsgivaren betalat för en journalist ska betraktas som skattepliktig lön är ett farligt prejudikat inom finländsk journalistik, anser Journalistförbundet.

“Beslutet är förbluffande. Mod att ta tag i svåra och kontroversiella frågor är grundläggande inom journalistiken. Ifall man på grund av sitt arbete kan råka i orimligt stor ekonomisk nöd kan det leda till självcensur. Beslutet är ett hot mot yttrandefriheten”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

I Europa har så kallade SLAPP-åtal blivit ett stort problem. SLAPP är en förkortning av engelskans Strategic litigation against public participation och syftar på missbruk av juridiska metoder för att hota och skrämma någon, vanligen journalister, till tystnad. Högsta förvaltningsdomstolens beslut handlar i grunden om samma problematik – att en journalist kan råka ut för en orimligt stor ekonomisk börda på grund av sitt jobb.

Journalistförbundet anser, precis som Opinionsnämnden för massmedier, att skattelagarna bör ändras så att rättegångskostnader som uppstår på grund av ens arbete inte ska ses som skattepliktig lön.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut (11.12.2023) hittar du här.


Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.