Generell / 28.03.2023

Journalistförbundet: Frilansarna vill försvara sina rättigheter – arbetsgivaren påstår att det är olagligt

Medieförbundet som representerar medieföretagen vill inte förhandla om bättre arbetsvillkor och arvoden för frilansar. Journalistförbundet förundrar sig över Medieförbundets speciella sätt att tolka lagen och över att arbetsgivarrepresentanten därför vägrar förhandla. Europeiska kommissionen konstaterade i höstas att självanställda kan slå samman sina krafter och tillsammans förhandla om till exempel arvoden och arbetsvillkor. Hittills har varje frilans varit tvungen att förhandla skilt för sig även om motparten varit ett stort medieföretag. I fortsättningen kan självanställda tillsammans jobba för till exempel minimiarvoden eller tillägg för brådskande arbete. Tidigare skulle ett sådant förfarande ha ansetts vara en kartell. Det nya i Europeiska kommissionens utlåtande är att fackförbund har rätt att re4presentera självanställda i förhandlingar om frilansars rättigheter. De nya riktlinjerna träde i kraft redan i september 2022 och Journalistförbundet bjöd genast in Medieförbundet till förhandlingar. Efter att ha utrett frågan i sex månader meddelade Medieförbundet i fredags att man inte vill förhandla. Som orsak angav Medieförbundet att kollektiva avtal eller gemensamma avtal är förbjudna. "Vi förundras över Medieförbundets tolkning att förhandlingarna skulle vara olagliga. Deras tolkning är felaktig", säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen. Journalistförbundet gjorde tidigare i år en utvärdering som Konkurrens- och konsumentverket tog ställning till. Verket såg inget hinder för att inleda kollektiva förhandlingar. Också från Arbets- och näringsministeriet kom budskapet att de nya riktlinjerna från Europeiska kommissionen inte föranleder ändringar i till exempel lagstiftningen. "Enligt EU:s konkurrensregler finns det i Finland självanställda för vilka man kan förhandla kollektivt. I många andra EU-länder förhandlar frilansarna redan kollektivt", säger Savolainen. Självanställda inom mediebranschen har en betydligt svagare förhandlingsposition än anställda. Därför är deras ekonomiska situation avsevärt sämre än hos de anställda i branschen. Kollektiv förhandling är det bästa sättet att förbättra självanställdas arbetsvillkor. Journalistförbundet bestrider Medieförbundets tolkning och fortsätter jobba för att kollektiva förhandlingar om självanställdas arbetsvillkor ska inledas.  Nästa steg är att konstatera att Medieförbundets tolkning av lagen är felaktig. Läs också: Journalistförbundet bäddar för förhandlingar om självanställdas arbetsvillkor (9.1.2023) Ett historiskt steg: Nu får fackförbund förhandla om självanställdas arbetsvillkor (9.10.2022)

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.